Bekendmakkingen

In bekendmakking is in offisjeel berjocht oer gemeentlik belied. Dit belied kin yn tarieding wêze of al útfierd wurde, bygelyks omjouwingsfergunnings. Alle bekendmakkingen fan de gemeente wurde publisearre op dizze webside en yn de hûs-oan-hûskrante Op 'e Skille. Jo fine de meast resinte bekendmakkingen ûnderoan dizze side, sortearre op rubryk.

Argyf bekendmakkingen

Yn it 'Archief" ûnderoan dizze side fine jo alle bekendmakkingen fanôf 2014. Wolle jo in âldere bekendmakking besjen, dan ferwize jo graach nei ús Webarchief.

E-mailservice bekendmakkingen

Jo rap en ienfâldich ynformearje litte oer alle bekendmakkingen? Meld jo dan fergees oan op de webside fan Overheid.nl en krij gelyk de meast resinte lokale en regionale bekendmakkingen oer de e-mail.

Nederlânske tekst

Nederlânske tekst 'Bekendmakkingen'.

Argyf