Gemeentehûs ticht op 27 en 28 april (27-04-2017)

Dit item is verlopen op 29-04-2017.

It gemeentehûs is ticht op Keningsdei 27 april en freed 28 april 2017 yn ferbân mei in roasterfrije dei. Hâld hjir rekkenskip mei by bygelyks it oanfreegjen fan in rydbewiis of reisdokumint.

Kalamiteit?

Jo kinne, as jo oerlêst hawwe of in gefaarlike sitewaasje konstatearje op of oan gemeentlike eigendommen, skilje mei tillefoannûmer 06-51161355.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Gemeentehûs ticht op 27 en 28 april'.