Gemeentehûs ticht op freed 19 maaie (19-05-2017)

Dit item is verlopen op 20-05-2017.

It gemeentehûs is ticht op freed 19 maaie 2017 yn ferbân mei it jierlikse personielsreiske. Hâld hjir rekkenskip mei as jo in rydbewiis of reisdokumint oan freegje wolle. It is bygelyks net mooglik om op tongersdei 18 maaie in spoeddokumint oan te te freegjen.

Kalamiteit?

Jo kinne, as jo oerlêst hawwe of in gefaarlike sitewaasje konstatearje op of oan gemeentlike eigendommen, skilje mei tillefoannûmer 06-51161355.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Gemeentehûs ticht op freed 19 maaie'.