Minimale besetting yn fakânsjeperioade (10-08-2017)

Dit item is verlopen op 02-09-2017.

Yn de fakânsjeperioade is der minimale besetting yn it gemeentehûs. Hjirtroch kin it foar komme, dat de meiwurker wêr’t jo mei prate wolle, net oanwêzich is. Wy riede jo dêrom oan om yn it foar in ôfspraak te meitsjen of om jo fraach te stellen fia it algemiene e-mailadres: info@littenseradiel.nl.

Fergunnings & Hanthavenjen

Foar de ôfdieling Fergunnings en Hanthavenjen jildt de minimale besetting yn alle gefallen fan 24 july oant en mei 1 septimber 2017.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Minimale besetting yn fakânsjeperioade'.