Prizen Rely en Junior Rely 2017 útrikt (03-10-2017)

Dit item is verlopen op 13-10-2017.

Under grutte publike belangstelling, hat boargemaster Johanneke Liemburg op sneontemiddei 30 septimber foar de lêste kear de prizen útrikt oan de winners fan de Rely en Junior Rely 2017 yn it doarpshûs fan Weidum. De organisaasje fan de feestlike útrikking wie ek dit jier wer yn hannen fan Studio Smids.  

ENSAFH.

It wurk fan de priiswinners en de sjueryrapporten binne publisearre yn it Fryske literêre tiidskrift ENSAFH. Sjoch foar mear ynformaasje op www.ensafh.nl. De sjueryrapporten wurde meikoarten ek publisearre op dizze webside.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Prizen Rely en Junior Rely 2017 útrikt