Wichtige ynformaasje oer webside en digitale formulieren (16-12-2017)

ferkearsboerd 'Let op'

Der kin sûnt 1 desimber gjin gebrûk mear makke wurde fan (de measte) digitale formulieren. De kommende wiken wurdt de webside hieltyd in stikje fierder ûntmantele. Hjirtroch kin it foar komme dat jo bepaalde ynformaasje net mear fine kinne.

Fragen?

Hawwe jo fragen of wolle jo mear ynformaasje oer in bepaald ûnderwerp? Nim dan kontakt op fia it algemiene nûmer 14 0515 of stel jo fraach fia e-mail: info@littenseradiel.nl.

Nederlânske oersetting

Nederlânske oersetting fan 'Wichtige ynformaasje oer webside en digitale formulieren'.