Geregistreerd partnerschap

 • Samenvatting

  U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren. Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw geregistreerd partnerschap online melden bij de gemeente. Dit kan nog niet in alle gemeenten. Vraag aan uw gemeente of dit mogelijk is. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap wilt laten registreren.

  Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

 • Voorwaarden

  Niet alleen een man en een vrouw kunnen geregistreerd partner zijn. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen een geregistreerd partnerschap vastleggen.

  Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Toestemming vragen voor een geregistreerd partnerschap

  U hebt toestemming nodig van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie als u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten met uw adoptiebroer of adoptiezus.

   

 • Gang van zaken

  U doet de melding in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. U kunt de melding online doen (vraag bij uw gemeente na of dit mogelijk is) of persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

  Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerschapsregistratie plaatsvindt.
  • U kunt vanaf 1 jaar voor de datum van de partnerschapsregistratie melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  De aangifte bij Burgerzaken is uitsluitend op afspraak!

 • Meenemen

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen of online te versturen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  • Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen partnerschap aangeeft.

   De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

 • Formulieren

 • Aanvullende informatie

  Sinds januari 2010 hoeft u als u in ondertrouw gaat, geen afschrift geboorteakte en uittreksel BRP meer aan te leveren.

 • Openbare documenten

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.