Klacht indienen

 • Samenvatting

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

  Geen klacht maar wel iets melden?

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

  Indien u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. Deze klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld.

 • Voorwaarden

  Welke klachten vallen niet onder de klachtregeling?

  • Klachten over besluiten, waartegen u, als u het er niet mee eens bent, op een andere manier kunt protesteren. Bijvoorbeeld als u een bouwvergunning wordt geweigerd of u bent het niet eens met een nieuw bestemmingsplan, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het betreffende besluit heeft genomen. Dit zijn de zogenaamde inhoudelijke klachten.
  • Klachten over het zogenaamde Klein Leed, zoals een verzakking in trottoir of straat, een verlichting die niet werkt, vernielingen en vervuiling. Hiervoor kunt u tijdens de openingstijden rechtstreeks bellen met het meldpunt Klein Leed van de gemeente, telefoon (0515) 334495. U kunt uw melding ook digitaal doorgeven via het Klein Leed-formulier.
  • Klachten over het ophalen van huisvuil (grijze en groene containers). Hierover kunt u rechtstreeks bellen met Omrin, telefoon (0900) 21002125.
  • Klachten over het ophalen van grof huishoudelijk afval. Hierover kunt u contact opnemen met het afvalinformatienummer, telefoon (0515) 334495.
  • Klachten over besluiten genomen door de politiek.
  • Klachten over een gedraging, die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
  • Klachten over onderwijszaken, omdat de onderwijswetgeving een eigen klachtregeling kent.
 • Gang van zaken

  U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

  Daarna krijgt u bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke instelling, zoals de Nationale ombudsman.

  1. U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van Burgemeester en Wethouders.
  2. De gemeente zal uw klacht intern beoordelen. Het is mogelijk dat u wordt verzocht uw klacht mondeling toe te lichten.
  3. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan, krijgt u hierover schriftelijk bericht.
  4. Als u het niet eens bent met de 2de uitspraak kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij de Nationale Ombudsman aanvragen.

  Voor het indienen van uw klacht kunt gebruik maken van onderstaand formulier. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Geeft u in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht.

 • Verwijzingen

 • Formulieren

 • Aanvullende informatie

  Nationale Ombudsman

  Pas nadat uw klacht niet volgens de klachtregeling van de gemeente tot het door u gewenste resultaat heeft geleid, kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. De publieksfolder van de Nationale ombudsman “Klachten over de overheid?” kunt u vragen bij de balie van het gemeentehuis. Om het u makkelijker te maken bij het beoordelen wanneer u nu wel of niet de Nationale ombudsman kunt inschakelen, heeft de Nationale Ombudsman een gratis telefoonnummer. Dat nummer is: (0800) 3355555. De Nationale Ombudsman beschikt over een website: www.nationaleombudsman.nl.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.