Home

 • De provincie organiseert in 2016 geen derde editie van het Woonoffensief, de actieperiode om een impuls te geven aan de Friese woningmarkt. Dat is de belangrijkste conclusie van de evaluatie van het Woonoffensief 2015. Het Woonoffensief was onderdeel van het Aanvalsplan woningmarkt uit het investeringsprogramma “Wurkje foar Fryslân”.

  lees meer
 • 428 inwoners van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel (dorpen Winsum, Baaium, Spannum, Wjelsryp) en Menameradiel hebben 515 namen ingediend voor hun nieuwe gemeente. De meeste namen werden online ingediend; het gaat om Bildtse, Friese en Nederlandse inzendingen. In september volgt de naamverkiezing. De drie gemeenten en de vier dorpen van Littenseradiel fuseren per 2018.

  lees meer
 • Het afgelopen schooljaar hebben 102 kinderen van in totaal vijf scholen kennis gemaakt met de Pleinfuntour. Bij het project Pleinfuntour organiseren leerlingen uit groep 7 en 8 zelf pauze-activiteiten voor klasgenoten, onder begeleiding van buurtsportcoach Lammert Harkema. Door activiteiten voor en door kinderen te organiseren wordt ingespeeld op de behoefte en wens van de kinderen. Zij weten immers het beste wat zij leuk vinden.

  lees meer
 • Hitte kan tot gezondheidsklachten leiden. Vooral kinderen, ouderen en mensen die al gezondheidsproblemen hebben zijn kwetsbaar. Veiligheidsregio Fryslân heeft adviezen opgesteld om gezondheidsrisico’s te beperken.

  lees meer
 • Een dag lang onbeperkt reizen met bus en trein voor 15 euro. Dat kan ook deze zomer weer met de Zomerdagkaart. De kaart is geldig in alle bussen en treinen van Arriva en de bussen van Qbuzz in Fryslân.

  lees meer
 • Vanaf dinsdag 14 juli tot en met dinsdag 8 september is er geen inloopspreekuur van de wijkagent in het gemeentehuis in Wommels. Het eerste inloopspreekuur na de vakantieperiode is op dinsdag 15 september 2015 van 16.30 tot 17.30 uur.

  lees meer
 • Met ingang van 1 juli 2015 wordt het rijbewijs uitgebreid met categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg.

  lees meer
 • De gemeente gaat na de bouwvak beginnen met de herinrichting van drie straten in Wommels. Hoe de planning van het werk er precies uitziet, is nu nog niet duidelijk. Maar door deze website, de sociale media en/of de gemeentepagina’s in Op ‘e Skille in de gaten te houden, kunt u op de hoogte blijven van de uitvoering.

  lees meer
 • De overweg Hilaarderdyk bij Jellum en de overweg Arsumerdyk bij Jorwert zijn door onderhoudswerkzaamheden aan het spoor gestremd voor alle doorgaande verkeer in de nacht van dinsdag 7 juli op woensdag 8 juli 2015 van 22.30 uur tot 06.00 uur. Er kan enige geluidshinder worden veroorzaakt door de aanwezige machines.

  lees meer
 • Op dinsdagavond 23 juni kwam de klankbordgroep voor de herindeling Littenseradiel voor het eerst bijeen. Deze klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad uit elk van de zeven gemeenten die per 1 januari 2018 fuseren of opsplitsen. Onderwerp van gesprek was het herindelingsontwerp wat in het najaar in de zeven raden tegelijkertijd en eensluidend vastgesteld moet worden.

  lees meer