Home

 • Vanaf 24 november hangt er een bijzondere expositie in het gemeentehuis in Wommels. Het zijn schilderijen die Conny Wagenvoort met aarde geschilderd heeft. “Zo maak ik nieuwe landschappen met het pigment van het landschap zelf.” De aardeschilderijen zijn tijdens openingstijden te bewonderen.

  lees meer
 • De gemeente Littenseradiel wil het aantal woninginbraken terugdringen. Daarom starten wij in de donkere wintermaanden weer met de campagne ‘Laat de inbreker in de kou staan’. In deze periode worden namelijk traditiegetrouw de meeste inbraken gepleegd. Inbrekers zien 's avonds aan onverlichte huizen dat de bewoners niet thuis zijn. Bovendien zijn er minder mensen op straat, waardoor de sociale controle sterk vermindert.

  lees meer
 • Sinds 1 september kunnen bewoners van Littenseradiel de Afval-app raadplegen voor het wat, waar, wanneer en hoe rond afvalinzameling in Littenseradiel. Om de Afval-app te promoten organiseert de gemeente een stickeractie in januari, waarmee vier maal een dinerbon voor een restaurant in de gemeente te winnen is.

  lees meer
 • Er staat vast wel elektrisch speelgoed op jouw verlanglijstje. Een fotocamera, tablet, spelcomputer of walkietalkie bijvoorbeeld. Wat doe je met de oude apparaten? Gooi ze niet weg, maar lever ze in op de milieustraat in Bolsward of Franeker. Dat is goed voor de natuur!

  lees meer
 • Vanaf 1 januari verandert er het één en ander in de zorg. Vanaf dat moment hebt u één aanspreekpunt voor uw zorgvraag, namelijk het gebiedsteam van Littenseradiel. Op dinsdag 25 november kunt u de medewerkers van uw gebiedsteam ontmoeten in MFC De Wjukken in Mantgum. Zij staan van 19.30 tot 21.00 uur voor u klaar om uw vragen over zorg, werk en jeugd te beantwoorden.

  lees meer
 • Op een boerderij in het Utrechtse Hekendorp is vogelgriep vastgesteld. Daarom heeft het Ministerie van Economische Zaken een totaal vervoersverbod voor pluimvee in heel Nederland ingesteld.

  lees meer
 • Bij de opening van het nieuwe gedeelte van het dorpshuis, kreeg Botsje Walsma uit Spannum tot haar verrassing een Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet voor de gemeenschap van Spannum. Zij werd benoemd tot 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau'.

  lees meer
 • De gemeenteraad van Littenseradiel is op maandag 10 november bijeen geweest voor een meningsvormende en een besluitvormende raadsvergadering. Eén van de belangrijkste punten was de begroting met daarin een voorstel voor een bijdrage voor een kunstgrasveld bij De Skoalleseize in Easterein. Aan het begin werd de nieuwe rekenkamercommissie geïnstalleerd.

  lees meer
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft in samenspraak met de gemeente Súdwest-Fryslân de concept nadere regels voor Jeugdhulp en de concept nadere regels voor de Wmo vastgesteld. We vinden het belangrijk dat deze nadere regels breed worden gedragen en zijn benieuwd naar uw mening. Het Wmo-platform en de WWB-cliëntenraad zijn reeds over deze nadere regels geïnformeerd.

  lees meer
 • Tijdens de raadsvergadering van maandag 10 november is een nieuwe rekenkamercommissie geïnstalleerd. De nieuwe commissie bestaat uit de heer T. Dijk (voorzitter), mevrouw N. Brameijer en de heer F. Haven (leden). Secretaris in griffier mevrouw F. Hijlkema.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl