Home

 • De politie heeft de afgelopen drie dagen in samenwerking met de gemeenten Súdwest-Fryslan, Littenseradiel en De Friese Meren in het zuidwesten van de provincie Fryslân inbraakpreventieacties gehouden.

  lees meer
 • Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân nodigt u uit voor de informatiebijeenkomst ‘Verbetering watersysteem Hilaarder Mieden’ op donderdag 30 oktober 2014 om 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Twatine’ in Hilaard.

  lees meer
 • In verband met onderhoudswerkzaamheden aan het systeem is www.omgevingsloket.nl niet te gebruiken op vrijdag 31 oktober 2014 van 6.00 uur tot 15.00 uur.

  lees meer
 • Elk jaar wordt er een Nacht van de Nacht georganiseerd om de schoonheid van de echte duisternis te benadrukken. Natuurmonumenten organiseert op 25 oktober, wegens de succesvolle wandelingen in de afgelopen jaren, wederom een nachtwandeling door het unieke reservaatgebied “De Leonserpolder”.

  lees meer
 • Door asfalteringswerkzaamheden is de Westerein vanaf de Suderpolderwei (provinciale weg) tot en met de kruising naar de Plattedyk gestremd voor alle verkeer, van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober 2014.

  lees meer
 • Het volgende rûntepetear is op maandag 27 oktober 2014 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • Op 3 oktober 2014 is er een knooppuntnetwerk van zo’n 500 kilometer aan wandelpaden in gebruik genomen. De wandelpaden lopen door Leeuwarden en de omliggende gemeenten. Het initiatief komt van Stadsregio Leeuwarden; een samenwerkingsverband van de provinciehoofdstad met de gemeenten Leeuwarderadeel, Menameradiel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel.

  lees meer
 • Op donderdagavond 30 oktober wordt vanaf 19.45 uur weer de informatieavond voor nieuwe inwoners georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst willen wij de nieuwe inwoners kennis laten maken met het gemeentebestuur en vertellen we over de taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

  lees meer
 • De gemeente is voor de vierde keer op zoek naar de beste Friestalige bijdrage die in 2014 in Littenseradiel in een dorpskrant of op in dorpswebsite heeft gestaan. Hiermee wil de gemeente Littenseradiel het gebruik van de Friese taal stimuleren. Voor de drie beste stukken zijn er geldprijzen beschikbaar.

  lees meer
 • Maandag 6 oktober gaat aannemer Jansma Drachten b.v. beginnen met de werkzaamheden aan de Froonackerdyk bij Wiuwert. Dit is het eerste deel van de provinciale weg tussen Dearsum en Winsum, dat wordt aangepakt. De werkzaamheden moeten 2 november klaar zijn.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl