Home

 • De volgende vergadering van de raad is op maandag 15 februari 2016 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • Projecten die gebruik gaan maken van het breedbandfonds, kunnen ook subsidie aanvragen voor de aansluiting van snel internet. Dit is één van de instrumenten van de provincie Fryslân om snel internet in de buitengebieden van Fryslân te realiseren.

  lees meer
 • Snoeiafval aanmelden! (05-02-2016)

  In week 7 wordt het snoeiafval weer opgehaald. U kunt zich aanmelden tot 12.00 uur op vrijdag 12 februari 2016. Dit kan telefonisch via (0515) 334495 of met het digitale formulier hieronder. Via onderstaande link vindt u meer informatie over het ophalen van het snoeiafval.

  lees meer
 • De gemeente Littenseradiel staat van 4 tot en met 8 april 2016 weer in het teken van het opruimen van zwerfafval. Tijdens de “Himmelwike” leren kinderen hoe schadelijk zwerfafval is voor mens en milieu en wat ze daar zelf tegen kunnen doen.

  lees meer
 • Maandag 1 februari stond de opvang van vluchtelingen op de agenda van de raad in het pand van de voormalige woonwinkel Resi. Hoewel dat bij andere inspraakavonden wel anders was, was de sfeer in de raadzaal rustig. In totaal spraken er dertien mensen in. Op dit moment is er nog veel onduidelijk en kon de gemeente nog geen antwoord geven op veel vragen. De raad wil verder praten over mogelijke opvang in een raadsbrede discussie.

  lees meer
 • Op woensdag 6 april 2016 stemmen Nederlandse kiezers over de volgende vraag: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

  lees meer
 • Door de invoering van gelijke administratieve codes voor facturering van zorg zijn Friese zorgverleners 10 tot 15 procent minder tijd kwijt met het declareren van zorg bij gemeenten. Een projectteam onder leiding van wethouder Marja Reijndorp, is erin geslaagd de administratieve lasten flink te reduceren, zodat er meer tijd en dus geld overblijft voor ’handen aan het bed’.

  lees meer
 • Sinds 2013 hebben al 10.000 particuliere woningeigenaren de Friese energiepremie aangevraagd. Particuliere woningeigenaren kunnen maximaal € 3.050,00 subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen.

  lees meer
 • De vraag naar locaties voor opvang van vluchtelingen is groot en urgent. Het COA heeft daarom contact gehad met de eigenaar van de voormalige woonwinkel Resi en de gemeente Littenseradiel om de mogelijkheden voor noodopvang in dat gebouw te bekijken. In het rûntepetear van maandag 1 februari praat de gemeenteraad over dit onderwerp.

  lees meer
 • In 2013 is het college bij alle dorpen op bezoek geweest om de mening van de inwoners te vragen over de herindeling. Meer dan duizend inwoners waren toen aanwezig bij die inspraakavonden. Nu zijn we drie jaar verder en dit voorjaar komt de gemeente graag weer langs om van de inwoners te horen of er nog zorgen of aandachtspunten voor de herindeling zijn.

  lees meer