Home

 • Vanaf maandag 9 maart is de Froonackerdyk (N384) vier maanden lang afgesloten voor verkeer. Het gaat om het stuk van de kruising met de N359 bij Winsum tot Dearsum. De provincie werkt daar aan de weg. Voor meer informatie over de werkzaamheden en omleidingsroutes is er op woensdag 4 maart van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond in MFC de Wjukken in Mantgum.

  lees meer
 • verkeersbord werk in uitvoering
  Stremming brug Wommels (03-03-2015)

  Vanwege groot onderhoud is de "heechhout"-brug tussen de Molewâl en de Dokter Sipke Stapertstrjitte in Wommels vanaf dinsdag 3 maart gestremd. De stremming zal tot eind maart duren.

  lees meer
 • Provinciale Staten van Fryslân hebben op 17 december 2014 het besluit genomen om de spelling van het Fries op vier punten aan te passen of aan te vullen. Eind januari 2015 is de nieuwe officiële spelling van het Fries definitief van kracht geworden. In de bijlagen vindt u de aanpassingen; op Taalweb vindt u digitale hulpmiddelen om (beter) Fries te schrijven.

  lees meer
 • De afdeling Burgerzaken van de gemeente Littenseradiel krijgt sinds januari geregeld vragen over de identificatieplicht in de zorg. Dit houdt in dat wanneer u medische zorg ontvangt, u zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar, en in de gehele zorgsector.

  lees meer
 • Zaterdag 21 maart 2015 is de landelijke compostdag. De gemeente Littenseradiel steunt, in samenwerking met loonbedrijf Frankena in Winsum, deze dag door het gratis beschikbaar stellen van compost. Om mensen te bedanken voor hun goede afvalscheiding maar ook om stil te staan bij het belang van het gescheiden inzamelen van gft.

  lees meer
 • Wilt u weten wat Koersbal is? Dat kan. Buurtsportwerk Littenseradiel organiseert op vrijdag 6 en 20 maart 2015 in samenwerking met Jeu de Boulesvereniging ‘de Wjukslach’ uit Mantgum twee kennismakingsochtenden over die sport. Vanaf 10.30 uur zijn alle senioren uit Wommels en omgeving van harte welkom in Nij Stapert.

  lees meer
 • De provincie Fryslân komt met een kredietfaciliteit (lening) voor boeren met muizenschade aan hun land. Het gaat om leningen voor boeren die door deze plaag hun bedrijf niet voort kunnen zetten.

  lees meer
 • In maart en april vinden de jaarlijkse groepsvaccinaties plaats in de provincie Fryslân. Alle kinderen geboren in 2006 en meisjes geboren in 2002 worden door GGD Fryslân opgeroepen. Voor de kinderen uit Littenseradiel staan de vaccinaties gepland op woensdag 11 maart.

  lees meer
 • De Koninklijke Landmacht houdt van 9 tot en met 12 maart 2015 een militaire oefening in Noord-Nederland. Het betreft een standaard verkenningsoefening in het gebied tussen Franeker, Eemshaven, Klazinaveen en Emmeloord.

  lees meer
 • Eind februari 2015 worden de aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikkingen voor het jaar 2015 verstuurd. In dit artikel vindt u meer informatie over (de tarieven van) de gemeentelijke belastingen/Wet WOZ. De tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing zijn dit jaar flink verlaagd.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl