Home

 • Op maandag 20 juni was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Het eerstvolgende rûntepetear is op maandag 29 augustus. De eerstvolgende raadsvergadering is op maandag 12 september. De agenda's staan ongeveer twee weken voor de vergaderingen op deze website.

  lees meer
 • Voor de schrijfwedstrijd van het Rely Jorritsma Fonds zijn dit jaar 10 verhalen en 20 gedichten ingestuurd. De uitslag wordt begin september bekend gemaakt in Op ‘e Skille en op deze website.

  lees meer
 • De gemeente zoekt weer naar de beste Friestalige bijdrage die dit jaar in Littenseradiel in een dorpskrant of op een dorpswebsite heeft gestaan. Hiermee wil de gemeente Littenseradiel het gebruik van de Friese taal stimuleren. Voor de drie beste stukken zijn er geldprijzen beschikbaar.

  lees meer
 • Een scootmobiel is een geweldig hulpmiddel waardoor u, zonder afhankelijk te zijn van anderen, deel kunt nemen aan het verkeer. Er is steeds meer verkeer, verkeersdeelnemers worden ongeduldiger en verkeersregels wijzigen. Het is van groot belang dat u weet welke verkeersregels er gelden voor een scootmobiel en dat u uw vervoermiddel goed beheerst. Daarom biedt de gemeente Littenseradiel u de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een scootmobieltraining. 

  lees meer
 • De gemeenteraad is op maandag 20 juni bij elkaar gekomen voor een menings- en besluitvormende raadsvergadering. De meeste discussie betrof de financiële jaarstukken van de gemeente Littenseradiel. Daarover werden vijf moties ingediend.

  lees meer
 • Op woensdag 22 juni 2016 deden zo’n 75 leerlingen van het Bogerman College uit Wommels mee aan de tweede Coolfit! Leefstijldag van dit schooljaar. Het project is bedoeld om een gezonde leefstijl voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar te bevorderen. Er werden diverse workshops georganiseerd in zwembad De Klomp, zoals bootcamp, waterpolo, beachvolleybal en snorkelen.

  lees meer
 • It Bosk in Mantgum (vanaf ongeveer It Bosk 1 tot Om’e Terp) is gestremd voor alle verkeer van maandag 4 juli tot en met vrijdag 22 juli 2016 vanwege herstraatwerkzaamheden.

  lees meer
 • Buurtsportwerk Littenseradiel en zwembad De Klomp organiseerden deze maand voor de eerste keer ‘Fit en veilig in het water’. Ruim 150 kinderen van zes verschillende scholen uit onze gemeente deden hieraan mee. De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 kregen les in verschillende zwemslagen, reddingszwemmen, snorkelen en waterpolo.

  lees meer
 • Actie in Reahûs! (24-06-2016)

  “Ien mei ús allen!” Dat is de naam van de nieuwe dorpsvisie van Reahûs. Door een aantal dorpsgesprekken met inwoners en de jeugd, zijn er in Reahûs mooie en vernieuwende plannen en ideeën op tafel gekomen.

  lees meer
 • In de nacht van 30 juni op 1 juli werkt provincie Fryslân aan de spoorwegovergang bij Wiuwert. Daarom is de provinciale weg N384, tussen rotonde Boazum en Wiuwert, gestremd op 1 juli van 01.00 uur tot 06.00 uur.

  lees meer