Home

 • Op 27 september viert Nederland voor de negende keer Burendag. Dit jaar met als thema “Koppen bij elkaar”. In 2013 deden in heel Nederland ruim 1 miljoen mensen mee! Samen ondernamen zij allerlei activiteiten die de buurt leuker maakten en hen nader tot elkaar brachten.

  lees meer
 • Gerrit Jan Gerritsen is afvalcoach. Dit betekent dat hij de inhoud bekijkt van de grijze container en klaar staat voor iedereen met advies over het goed scheiden van uw afval. Want uit steekproeven blijkt dat in deze gemeente nog teveel afval in de grijze container belandt dat daar niet thuis hoort. Dan gaat het voornamelijk over groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Per inwoner is dat bijna 75 kilo per jaar.

  lees meer
 • In de Dokter Miedemastrjitte, De Havens en de Tryntsjebuorren in Boazum worden werkzaamheden verricht aan het riool. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind november zijn afgerond. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Daarom wordt er vanaf 13 augustus eens in de drie weken een inloopspreekuur georganiseerd.

  lees meer
 • Vanaf dinsdag 8 juli tot en met dinsdag 26 augustus is er geen inloopspreekuur van de buurtagent in het gemeentehuis in Wommels. Het eerste inloopspreekuur na de vakantieperiode is op dinsdag 2 september 2014 van 16.30 tot 17.30 uur.

  lees meer
 • Op 6 augustus aanstaande vindt traditiegetrouw het kaatsevenement “De Freule” plaats in Wommels. Bezoekers van de Freule kunnen de auto parkeren op één van de vier parkeerterreinen die door de Freule-organisatie gecreëerd worden.

  lees meer
 • Op woensdag 7 augustus (Freulemiddag) is het gemeentehuis ‘s middags gesloten vanaf 12.00 uur en telefonisch niet bereikbaar.

  lees meer
 • Volgens de statuten van de stichting “Johannes Henricus Regenbogenleen”, gevestigd te Boazum, kan in beperkte mate een aanvullende jaarlijkse toelage worden verleend aan onbemiddelde studenten die een opleiding volgen voor arts of apotheker.

  lees meer
 • Op dinsdag 5 augustus is er geen welstandsvergadering in het gemeentehuis in Wommels. De bouwplannen worden in deze periode ter beoordeling naar Hûs en Hiem gestuurd.

  lees meer
 • Van 4 tot en met 29 augustus 2014 zal in Wommels, op de locatie van de voormalige terp Stapert (aan het einde van de straat Hofkamp), een opgraving worden uitgevoerd door archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze opgraving heeft geen consequenties voor het doorgaande verkeer.

  lees meer
 • In verband met het vernieuwen van de spoorconstructie op delen van het traject Stavoren-Leeuwarden zijn onderstaande overwegen afgesloten voor alle doorgaande verkeer.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl