Home

 • Op dinsdag 5 augustus is er geen welstandsvergadering in het gemeentehuis in Wommels. De bouwplannen worden in deze periode ter beoordeling naar Hûs en Hiem gestuurd.

  lees meer
 • Van 4 tot en met 29 augustus 2014 zal in Wommels, op de locatie van de voormalige terp Stapert (aan het einde van de straat Hofkamp), een opgraving worden uitgevoerd door archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze opgraving heeft geen consequenties voor het doorgaande verkeer.

  lees meer
 • In verband met het vernieuwen van de spoorconstructie op delen van het traject Stavoren-Leeuwarden zijn onderstaande overwegen afgesloten voor alle doorgaande verkeer.

  lees meer
 • ‘Handle’ je pk’s (16-07-2014)

  Het is mooi weer en je hebt zin om te varen. Ken jij de regels op het water? Je vindt de belangrijkste regels in het pdf-bestand hieronder. Denk bijvoorbeeld goed na voordat je de gashendel opendraait, want de boetes zijn hoog!

  lees meer
 • Door burgemeester en wethouders van de gemeente De Friese Meren worden elk jaar studiebeurzen uit het Vrouwe CJ Rengersleen toegekend. Om voor een beurs in aanmerking te komen moet men voldoen aan onderstaande voorwaarden.

  lees meer
 • Het kabinet heeft de regeling 'Compensatie eigen risico' (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald.

  lees meer
 • Het college van B&W van Littenseradiel heeft op 8 juli jl. besloten niet mee te werken aan windmolenclusters in haar gemeente. Dit naar aanleiding van de plannen in het kader van “Fryslân foar de Wyn”. Het college zoekt naar andere mogelijkheden in de toepassing van duurzame energie.

  lees meer
 • Op 28 februari 2014 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2014 verstuurd. Hierbij werd de mogelijkheid geboden om de aanslag vanaf maart 2014 in vijf maandelijkse termijnen te betalen.

  lees meer
 • logo Mei-inoar
  Inkoop Sociaal Domein (15-07-2014)

  Vanaf 2015 krijgen gemeenten er veel taken bij op het gebied van werk, zorg en jeugd. De gemeenten De Friese Meren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân gaan samen afspraken maken met organisaties (aanbieders) over de lichte- en specialistische ondersteuning.

  lees meer
 • Sinds 1 juli 2013 kunnen agrarische bedrijven subsidie aanvragen voor het saneren van asbestdaken wanneer zij dit combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Vanaf 1 juli 2014 is de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ aangepast. Het subsidiebedrag per vierkante meter asbest is verhoogd, de voorwaarden versoepeld en doelgroep verruimd met voormalige agrarische bebouwing.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl