Home

 • Sinds januari werkt Reimert Bouw en Infrastructuur in opdracht van de provincie Fryslân aan het kruispunt bij Hilaard. Vanaf Hilaard richting de Hoptilsterdyk komt een autotunnel. De tunnel gaat straks onder de provinciale weg door. Lijkt het u interessant om een kijkje te nemen op de bouwplaats? Dan bent u van harte welkom tijdens de open dag op zaterdag 29 oktober!

  lees meer
 • Mantelzorgers hebben vaak een groot, liefdevol plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel en doen hun werk veelal in stilte. Meestal cijferen ze zichzelf weg, alle aandacht richt zich op de zorg voor een ander.

  lees meer
 • Elk jaar wordt er een Nacht van de Nacht georganiseerd om de schoonheid van de echte duisternis te benadrukken. Natuurmonumenten organiseert op 29 oktober, wegens de succesvolle wandelingen in de afgelopen jaren, wederom een nachtwandeling door het unieke reservaatgebied “De Leonserpolder”.

  lees meer
 • De gemeente Littenseradiel doet mee aan de Duurzame Huizen Route  en wil inwoners aanmoedigen hun woning open te stellen. Iedereen die ervaringen wil delen, kan zijn huis aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl. Huiseigenaren die op 5 en 12 november hun woning openstellen, maken kans op een weekend weg in een duurzaam chalet van VeluwsBospark in Putten.

  lees meer
 • Eind 2016/begin 2017 wordt op diverse locaties in de gemeente Littenseradiel bermverharding aangebracht en asfaltonderhoud uitgevoerd.

  lees meer
 • Mantelzorgers zijn mensen die langdurig zorgen voor een chronisch zieke of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Niet omdat zij een hulpverlenend beroep hebben, maar omdat zij een sociale relatie met deze persoon hebben. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend, kennis of buur.

  lees meer
 • Op woensdagavond 2 november wordt vanaf 20.00 uur weer de informatieavond voor nieuwe inwoners georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst willen wij de nieuwe inwoners kennis laten maken met het gemeentebestuur en vertellen we over de taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

  lees meer
 • Afval is waardevol. Waarom? Omdat er nieuwe spullen van gemaakt kunnen worden. Wat u in de Sortibak gooit, krijgt later een nieuw leven, in een andere vorm. En dat is mooi, want daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen uit de aarde te worden gehaald voor nieuwe producten.

  lees meer
 • Op maandag 7 november 2016 organiseert de gemeente Littenseradiel wederom een Sportadviescafé. Dit gebeurt in samenwerking met Sport Fryslân en buurgemeente Súdwest-Fryslân.

  lees meer
 • De brug in de Sânleansterdyk bij Reahûs is donderdagmiddag 13 oktober weer voor alle verkeer opengesteld. Drie leerlingen van de Sint Bonifaciusschool in het dorp knipten de linten bij de wegversperring door, onder gejuich van de andere schoolkinderen, hun ouders en andere belangstellenden.

  lees meer