Home

 • Onder grote publieke belangstelling, heeft burgemeester Johanneke Liemburg op zaterdagmiddag 20 september de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de Rely en de Junior Rely 2014 in de kerk in Bears. Folkgroep Reizger zorgde voor de muzikale omlijsting.

  lees meer
 • De Plattedyk in Tzum is van maandag 22 tot en met vrijdag 26 september gestremd voor alle verkeer in verband met werkzaamheden aan de brug.

  lees meer
 • Bij Dorpsbelang Spannum leeft alle lange tijd de wens om extra parkeergelegenheid te realiseren tegenover de sportvelden aan de Tsjerkebuorren, voor de bewoners van Spannum en de bezoekers van sportwedstrijden. In oktober wordt hiermee gestart.

  lees meer
 • De duikerbrug in Mantgum (vanaf Om’e Terp naar de De Grêft/De Skuorrereed) is door het vervangen van de damwand (aan beide kanten) gestremd voor alle wegverkeer van maandag 29 september tot en met vrijdag 17 oktober 2014.

  lees meer
 • Sinds 2010 kunnen inwoners van Littenseradiel zich aanmelden bij Burgernet. Op 1 september 2014 waren er in onze gemeente maar liefst 962 deelnemers. Wij zijn blij met dit resultaat, maar we hopen op nog veel meer nieuwe deelnemers.

  lees meer
 • Het volgende rûntepetear is op maandag 22 september 2014 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • Eind 2012 heeft de gemeente Littenseradiel een nieuwe website kregen met een nieuwe huisstijl en nieuwe mogelijkheden. U kunt ondertussen raadsvergaderingen live zien via de website en via Twitter en Facebook verwijzen wij naar de nieuwsberichten op onze website. Nu zijn wij bijna twee jaar verder en willen wij graag weten wat de bezoekers van onze website vinden. Daarom willen wij u graag een korte enquête aanbieden.

  lees meer
 • Eind september start de provincie Fryslân met de wegwerkzaamheden aan de Froonackerdyk (N384). Dat is nodig om de weg veiliger te maken. Het gaat om het stuk van Easterlittens tot aan Dearsum. De kruispunten worden grondig aangepakt en de hele weg krijgt een nieuwe laag asfalt met aan de zijkanten een betonstrook. In het voorjaar van 2015 moet het werk klaar zijn.

  lees meer
 • De gemeente Littenseradiel dient een zienswijze in op de voorgenomen fusie op 1 januari 2015 van de woningcorporaties Elkien en De Wieren. Het college van burgemeester en wethouders spreekt in de zienswijze haar zorg uit over het woningbestand in Littenseradiel en de kwaliteit daarvan.

  lees meer
 • Als uw zoon of dochter slachtoffer is van pesten, staat hij of zij daarin niet alleen. Eén op de vijf kinderen maakt regelmatig dit soort dingen mee. Maar het feit dat pesten onder kinderen veel voorkomt, wil niet zeggen dat het acceptabel is. Integendeel, pesten moet stoppen!

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl