Home

 • Op maandag 1 september lanceert Omrin in samenwerking met de gemeente Littenseradiel de Omrin Afval-app. Voor het wat, waar, wanneer en hoe rond afvalinzameling, kunnen inwoners van de gemeente Littenseradiel vanaf die datum de mobiele app raadplegen. Littenseradiel is de tweede gemeente in Fryslân (na gemeente Leeuwarden) met een eigen afval-app.

  lees meer
 • Nieuwe woningeigenaren krijgen vanaf 15 september 2014 opnieuw de kans om een renovatiesubsidie aan te vragen. De provincie gebruikt hiervoor € 680.000 uit het Aanvalsplan Woningmarkt als onderdeel van het programma ‘Wurkje foar Fryslân’.

  lees meer
 • De afgelopen weken is er archeologisch onderzoek verricht op de locatie van de voormalige terp Stapert in Wommels. De archeologen van Rijksuniversiteit Groningen hebben diverse bijzondere vondsten gedaan. Deze vondsten zijn te bezichtigen tijdens de open dag op zaterdag 30 augustus.

  lees meer
 • Eind 2012 heeft de gemeente Littenseradiel een nieuwe website kregen met een nieuwe huisstijl en nieuwe mogelijkheden. U kunt ondertussen raadsvergaderingen live zien via de website en via Twitter en Facebook verwijzen wij naar de nieuwsberichten op onze website. Nu zijn wij bijna twee jaar verder en willen wij graag weten wat de bezoekers van onze website vinden. Daarom willen wij u graag een korte enquête aanbieden.

  lees meer
 • Het eerste rûntepetear van het najaar is op maandag 1 september 2014 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • Kunstenares Rita Bloo exposeert tot half november in het gemeentehuis in Wommels. De 26 bijzondere werken zijn onder openingstijden te bezichtigen.

  lees meer
 • Op 25 augustus 2014 start aannemersbedrijf A. Faber b.v. uit Bolsward met de uitvoering van de bodemsanering van bouwkavel 8, gelegen aan de Tuolle in Itens.

  lees meer
 • Door uitvoering van rioleringswerkzaamheden is It Heechhiem in Easterein (vanaf inrit sportveld tot de Skippersbuorren) gestremd voor alle verkeer vanaf dinsdag 19 augustus 2014. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met eind oktober duren.

  lees meer
 • In de gemeente Littenseradiel is het goed wonen en werken. Onze gemeente heeft een reputatie als het gaat om grote sportieve en culturele evenementen. Littenseradiel vormt, met haar 29 dorpen op ruim 13.000 hectare grond, het kloppend hart van het echte Fryslân. Naast de goede verbindingen met Leeuwarden, Sneek, Bolsward en Franeker, liggen er ook talloze wandel- en fietspaden in ons weidse landschap. Ontdek het eigenzinnige Littenseradiel!

  lees meer
 • Van begin september tot eind oktober 2014 wordt het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd in de gemeente Littenseradiel. De onderzoekswagen komt in Mantgum en later in Wommels te staan.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl