Home

 • Eind 2016/begin 2017 wordt op diverse locaties in de gemeente Littenseradiel bermverharding aangebracht en asfaltonderhoud uitgevoerd.

  lees meer
 • WOZ-waarden opvragen (30-09-2016)

  Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland openbaar. Littenseradiel is nog niet aangesloten bij de landelijke WOZ-viewer, maar we hebben wel een eigen gemeentelijke viewer.

  lees meer
 • De gemeenteraad komt op maandag 10 oktober 2016 bijeen voor een menings- en besluitvormende raadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • Een delegatie van de gemeenteraad van Leeuwarden bracht 23 september een bezoek aan de tien dorpen die per 2018 overgaan naar ‘de grote stad’. Menig raadslid zei verrast te zijn over ‘zo veel dorpsschoon onder de rook van Leeuwarden’.

  lees meer
 • Snoeiafval aanmelden! (29-09-2016)

  In week 42 wordt het snoeiafval weer opgehaald. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 14 oktober, 12.00 uur. Dit kan telefonisch via (0515) 334495 of met het digitale formulier onderaan deze pagina. Daar vindt u ook meer informatie over het aanbieden van het snoeiafval.

  lees meer
 • In de winterperiode, met vroeg invallende duisternis, valt het op dat huisnummers op woningen of bedrijven soms niet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Hierdoor is het voor hulpdiensten soms lastig uw woning te vinden. Erg vervelend als elke seconde telt!

  lees meer
 • Iedereen die een onafhankelijk advies wil over zorg en ondersteuning kan terecht bij Magrietha Spoelstra. Zij is onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) voor inwoners van Littenseradiel en Súdwest-Fryslân.

  lees meer
 • De begroting voor 2017 stemt hem een klein beetje somber, omdat het voor Littenseradiel de allerlaatste is als zelfstandige gemeente. Toch overheerst bij wethouder Bram Bonnema de trots dat hij de gemeente per 2018 financieel gezond kan overdragen aan de drie herindelingspartners Leeuwarden, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân.

  lees meer
 • Particuliere woning- en appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Ongeveer 20 procent van de investering kan worden teruggevraagd bij het Rijk als er minimaal twee energiebesparende maatregelen aan de woning worden getroffen.

  lees meer
 • Aannemersbedrijf Oosterhof Holman voert tot en met 30 september werkzaamheden uit aan de brug in de Van Eysingaleane in Easterein. Het is noodzakelijk om hiervoor één weghelft af te sluiten. U kunt hier als weggebruiker hinder van ondervinden.

  lees meer