Home

 • Buurtsportcoach Lammert Harkema wil senioren  stimuleren om meer te bewegen. Harkema organiseert daarom in samenwerking met de activiteitenbegeleiding van Nij Dekama, en Nij Stapert opnieuw een Mei-inoar Aktyf week van maandag 8 tot en met vrijdag 19 mei 2017.

  lees meer
 • Buurtsportwerk Littenseradiel organiseert in samenwerking met Zwembad De Klomp en verschillende sportverenigingen sportieve activiteiten voor jong en oud in zwembad De Klomp van woensdag 3 tot en met vrijdag 12 mei 2017.

  lees meer
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft een bedrag van € 500,00 toegekend aan de Protestantse Gemeente Easterlittens voor een manifestatie in het kader van het 150-jarig jubileum van het Hardorfforgel.

  lees meer
 • De Stittenserleane in Easterein is gestremd voor alle verkeer door herstraatwerkzaamheden (vanaf ongeveer de verkeersdrempel bij nummer 25 tot de asfalt-inrit bij nummer 27) van maandag 1 mei tot en met vrijdag 19 mei 2017.

  lees meer
 • Hoe zit het met de rechten en plichten van mantelzorgers, zowel financieel als juridisch? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, organiseert de gemeente Littenseradiel een themabijeenkomst op dinsdag 2 mei. Deelname is gratis.

  lees meer
 • De Lucht en Veldsterdyk (vanaf Lucht en Veld tot Jorwert) is gestremd voor alle verkeer van maandag 8 mei tot en met woensdag 17 mei 2017 op werkdagen tussen 7.00 en 16.30 uur, in verband met het aanbrengen van bermverharding.

  lees meer
 • Op woensdag 19 april 2017 heeft wethouder Bram Bonnema de Himmelwikebokaal uitgereikt aan de leerlingen van it Dûbelspan uit Boazum. Tijdens de Himmelwike leren de kinderen hoe schadelijk zwerfafval is voor het milieu en wat ze er zelf tegen kunnen doen.

  lees meer
 • De Skoallestrjitte (vanaf de Vrijburg tot de Koaifinne) in Easterein is gestremd voor alle verkeer van maandag 24 april tot en met maandag 1 mei 2017 in verband met herstraatwerkzaamheden.

  lees meer
 • Elk jaar worden eind april de aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer naar de speciale scholen voor basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs verstuurd naar de ouders van leerlingen die al gebruik maken van deze regeling.

  lees meer
 • Ben je tussen de 12 en 18 en kun je mooie Friese verhalen, gedichten of songteksten schrijven? Doe dan mee aan de Junior Rely. De beste Friese bijdragen worden beloond met een geldbedrag.

  lees meer