Home

 • De herindeling van Littenseradiel is niet alleen voor de inwoners een memorabel moment, maar ook voor de (oud-)werknemers. Om hierbij stil te staan organiseert de gemeente op 15 december 2017 een reünie voor alle mensen die ooit bij Littenseradiel hebben gewerkt. Bij deze doet de gemeente een oproep aan oud-werknemers om zich aan te melden.

  lees meer
 • Woensdag 25 januari verwijdert aannemer Reimert het laatste damwand van de bouwlocatie. Tijdens deze werkzaamheden is er hinder op de rijbaan van Bolsward richting Leeuwarden.

  lees meer
 • Snoeiafval aanmelden! (23-01-2017)

  In week 7 wordt het snoeiafval weer opgehaald. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 10 februari, 12.00 uur. Dit kan telefonisch via (0515) 334495 of met het digitale formulier. Via onderstaande link vindt u ook meer informatie over het aanbieden van het snoeiafval.

  lees meer
 • Op maandag 20 februari 2017 kunnen basisschoolkinderen van de groepen 3 tot en met 8 uit de gemeente Littenseradiel weer meedoen aan de Sport- en Spelinstuif. De instuif vindt plaats in Sporthal De Greidhoeke in Easterein. Aanmelden is niet nodig!

  lees meer
 • Bewoner(sgroepen) zoeken steeds vaker met elkaar en voor elkaar naar oplossingen voor zaken waar ze tegenaan lopen. Dit is belangrijk, want zo ontstaan levendige dorpen waar het goed wonen is. De gemeente Littenseradiel wil dit ondersteunen door op een praktische manier initiatieven en experimenten verder helpen. De gemeente heeft daarom het Foarinoar Fûns ingesteld. Dit betekent dat er jaarlijks € 25.000,00 is voor het stimuleren van leefbaarheid en participatie in de gemeente.

  lees meer
 • Buurtsportwerk Littenseradiel realiseert in overleg met de scholen in onze gemeente een divers aanbod van na- en tussenschoolse sport- en beweegactiviteiten. Hierbij wordt zoveel mogelijk verbinding gelegd met het aanbod van sport- en beweegactiviteiten onder schooltijd.

  lees meer
 • De gemeente Littenseradiel wil woningeigenaren (van woningen gebouwd vóór 1995) helpen bij het besparen van energie en het verduurzamen van de woning. De gemeente stelt daarom 16 gratis energiescans ter beschikking. De scans worden in februari ingepland en uitgevoerd.

  lees meer
 • Het Fries neemt in Littenseradiel een belangrijke plek in. De gemeente vindt het daarom van belang dat in het Fries kan worden geschreven in dorpskranten. Daarom nodigt ze schrijvers van dorpskranten en dorpswebsites uit om in 2017 mee te doen aan een cursus ‘Skriuw mar Frysk’ van de Afûk. Opgeven kan tot en met 31 januari.

  lees meer
 • Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Bent u dan in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Dan kunt u vanuit het buitenland per brief uw stem uitbrengen of iemand in Nederland machtigen om in uw plaats te stemmen.

  lees meer
 • Met deze publicatie willen wij u informeren over het strooibeleid in onze gemeente.

  lees meer