Home

 • Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari 2015 voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij - negen cliëntenorganisaties - heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

  lees meer
 • Op maandag 1 september is de Omrin afvalapp voor de gemeente Littenseradiel officieel in gebruik genomen. Wethouder Bram Bonnema en algemeen directeur van Omrin, John Vernooij, gaven het startsein door met 'Green graffiti' een stukje stoep bij de ingang van het gemeentehuis in Wommels schoon te spuiten.

  lees meer
 • Eind 2012 heeft de gemeente Littenseradiel een nieuwe website kregen met een nieuwe huisstijl en nieuwe mogelijkheden. U kunt ondertussen raadsvergaderingen live zien via de website en via Twitter en Facebook verwijzen wij naar de nieuwsberichten op onze website. Nu zijn wij bijna twee jaar verder en willen wij graag weten wat de bezoekers van onze website vinden. Daarom willen wij u graag een korte enquête aanbieden.

  lees meer
 • Op dinsdag 2 september 2014 zullen onderstaande wegvakken, in verband met het aanbrengen van een slijtlaag, tijdelijk voor het verkeer worden afgesloten.

  lees meer
 • Door uitvoering van rioleringswerkzaamheden is de Bornialeane in Weidum (vanaf Lytsebuorren tot de Kûperssteech) gestremd voor alle verkeer, van maandag 1 september tot en met vrijdag 17 oktober 2014. Aanwonenden worden nader geïnformeerd.

  lees meer
 • Op 1 oktober 2014 wordt een kick-off georganiseerd om het Buurtsportwerk in Littenseradiel onder de aandacht te brengen. Met de inzet van Buurtsportcoach Lammert Harkema wil de gemeente sport- en beweegaanbod ondersteunen en creëren voor alle inwoners.

  lees meer
 • Nieuwe woningeigenaren krijgen vanaf 15 september 2014 opnieuw de kans om een renovatiesubsidie aan te vragen. De provincie gebruikt hiervoor € 680.000 uit het Aanvalsplan Woningmarkt als onderdeel van het programma ‘Wurkje foar Fryslân’.

  lees meer
 • Van begin september tot eind oktober 2014 wordt het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd in de gemeente Littenseradiel. De onderzoekswagen komt in Mantgum en later in Wommels te staan.

  lees meer
 • Kunstenares Rita Bloo exposeert tot half november in het gemeentehuis in Wommels. De 26 bijzondere werken zijn onder openingstijden te bezichtigen.

  lees meer
 • Op 25 augustus 2014 start aannemersbedrijf A. Faber b.v. uit Bolsward met de uitvoering van de bodemsanering van bouwkavel 8, gelegen aan de Tuolle in Itens.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl