Home

 • Heeft u een vraag, dan kunt u bellen of mailen met het gebiedsteam Littenseradiel. Bel ons op 14 0515 (zonder kengetal) of mail op info@littenseradiel.nl.

  lees meer
 • De gemeente krijgt er een groot aantal taken bij op het gebied van zorg, werk en jeugd. Deze taken liggen tot 1 januari nog bij het Rijk, de provincie en de zorgverzekeraar. Per 1 januari 2015 nemen de gemeenten deze taken over met minder geld dan dat er nu voor beschikbaar is.

  lees meer
 • Anita Modderman is teamleider van het Gebiedsteam Littenseradiel. Hieronder geeft zij haar kijk op het werken met een gebiedsteam.

  lees meer
 • Burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari 2015 tussen 16.00 en 18.00 uur voor een informele bijeenkomst met een hapje en een drankje. U bent van harte welkom!

  lees meer
 • Op het gemeentehuis liggen nog diverse sleutelbossen, een blauw/grijs vest, brillen, een fietscomputer en een tasje met lenzenvloeistof.

  lees meer
 • Het gebiedsteam van Littenseradiel bestaat uit zeven personen. Allemaal hebben ze hun eigen ervaring en expertise. Vijf van de zeven staan op bijgaande foto. Hieronder staat op een rijtje wie wat doet.

  lees meer
 • wethouder Marja Reijndorp
  Nog veertien dagen! (17-12-2014)

  De veranderingen binnen het sociaal domein zijn per 1 januari 2015 een feit. De gemeente is vanaf die dag  verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid op het gebied van Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg , Participatie (werk en inkomen) en passend onderwijs. De afgelopen tijd is hard gewerkt om de overgang  goed te laten verlopen.

  lees meer
 • Elk jaar schrijft de gemeente een wedstrijd uit voor de beste Friestalige bijdrage aan de ‘dorpsjournalistiek’. Een keuzecommissie nomineert drie stukken voor de prijs. Deze keer komen twee van de drie genomineerde stukken van één dorpskrant: ‘De Rûnkranter’ van Weidum, Jellum en Bears. Het andere genomineerde stuk komt uit de Mantgumer dorpskrant ‘Mandeguod’. Op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 5 januari zal de burgemeester de winnaar bekend maken.

  lees meer
 • Ook dit jaar staat er weer een traditionele Friese woordzoeker van de gemeente in Op 'e Skille. De puzzel staat dit jaar in het teken van de veranderingen in de zorg. De puzzel is onderaan deze pagina te downloaden.

  lees meer
 • De regels rond het afsteken van vuurwerk zijn gewijzigd. Vuurwerk afsteken is voortaan alleen toegestaan tijdens de jaarwisseling (31 december) van 18.00 uur tot (1 januari) 02.00 uur.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl