Home

 • Vrijdag 23 januari is wethouder Bram Bonnema er nog eens op uit geweest om twee dinerbonnen uit te delen aan mensen met een afval-app op hun mobiel en de sticker op de grijze container. De winnaars van de dinerbonnen zijn Jan Rezel uit Easterein en Sita Foekema uit Hidaardersyl; zij konden de afvalapp laten zien.

  lees meer
 • Het volgende rûntepetear is op maandag 2 februari om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • De gemeenteraad van Littenseradiel is op maandag 19 januari bijeengekomen voor een raadsvergadering. Er stonden niet veel punten op de agenda, zodat de vergadering al weer vroeg was afgelopen. Er is onder andere gesproken over de invoering van het ‘kindpakket’ en de benoeming van leden van de Welstandscommissie.

  lees meer
 • Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 januari stond woonzorgcentrum Nij Dekama in Weidum in het teken van ‘mei-inoar aktyf’. Samen met de activiteitenbegeleiding van Nij Dekama heeft buurtsportcoach Lammert Harkema van de gemeente Littenseradiel deze beweegweek voor senioren georganiseerd.

  lees meer
 • Met deze publicatie willen wij u informeren over het strooibeleid in onze gemeente.

  lees meer
 • De organisatie is begonnen met de voorbereiding van de Keunstrûte Littenseradiel – groene editie - die wordt gehouden in het weekend van 16 en 17 mei 2015. Als eerste nam wethouder Marja Reijndorp in het gemeentehuis in Wommels de nieuwe poster in ontvangst uit handen van John van den Berg van het organisatieteam.

  lees meer
 • De gemeente heeft er per 1 januari een groot aantal taken bijgekregen op het gebied van zorg, werk en jeugd. De gemeente wil voor al deze zaken één aanspreekpunt: het gebiedsteam. Daarin werken (school)maatschappelijk werkers, bureau jeugdzorg, ouderenwerkers en sociaal werkers met elkaar samen. Het gebiedsteam Littenseradiel is maandag 5 januari van start gegaan.

  lees meer
 • In onze digitale gemeentegids vindt u een verzameling van adressen van verenigingen, stichtingen, gezondheidszorg en toeristische informatie uit de gemeente Littenseradiel. U vindt de gemeentegids via www.littenseradiel.nl/gemeentegids.

  lees meer
 • Het snoeihout wordt in 2015 opgehaald in de weken 8, 12, 17, 42, 47 en 50. Hieronder kunt u lezen wanneer u zich moet aanmelden, hoe u dit kunt doen en aan welke eisen uw snoeihout moet voldoen.

  lees meer
 • Heeft u een vraag, dan kunt u bellen of mailen met het gebiedsteam Littenseradiel. Bel ons op 14 0515 (zonder kengetal) of mail via het contactformulier op de website van Súdwest-Fryslân, www.gemeentesudwestfryslan.nl.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl