Home

 • De gemeente zoekt ook in het laatste jaar van haar bestaan naar de beste Friestalige bijdrage die in 2017 in onze gemeente in een dorpskrant of op een dorpswebsite heeft gestaan. Hiermee wil de gemeente Littenseradiel het gebruik van de Friese taal stimuleren. Voor de drie beste stukken zijn er geldprijzen beschikbaar.

  lees meer
 • Een gedeelte van de Harmen Sytstrawei in Baard (vanaf de Dekemawei tot ongeveer Harmen Sytstrawei 5) wordt opnieuw bestraat en is daarom gestremd van maandag 26 juni tot en met vrijdag 30 juni 2017.

  lees meer
 • Het volgende rûntepetear is op maandag 3 juli 2017 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • Op woensdag 21 juni 2017 deden zo’n 80 leerlingen van het Bogerman College uit Wommels mee aan jaarlijkse Coolfit! Leefstijldag. Het project is bedoeld om een gezonde leefstijl voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar te bevorderen.

  lees meer
 • Op woensdag 14 juni presenteerden 12 leerlingen van Bogerman in Wommels allerlei creatieve oplossingen voor het zwerfafvalprobleem aan wethouder Reijndorp. De gemeente zal bekijken wat uitgevoerd kan worden en wat ze hiervan kunnen overdragen aan de nieuwe gemeenten.

  lees meer
 • Vanaf maandag 26 juni tot en met vrijdag 4 augustus 2017 is de Skillaerderdyk in Mantgum, vanaf de Seerp van Galemawei tot en met Skillaerderdyk 15 (brandweerkazerne/gemeentewerkplaats), afgesloten voor alle verkeer in verband met rioleringswerkzaamheden.

  lees meer
 • Voor iedereen die op zoek is naar specifieke kennis over energiebesparende maatregelen organiseert de Nationale Duurzame Huizen Route thematours. Op zaterdag 8 juli is de thematour ‘Lucht/water-warmtepomp’ in Ysbrechtum.

  lees meer
 • Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand in Fryslân kunnen vanaf nu een lening met een lage rente aanvragen voor het restaureren én het verduurzamen en/of herbestemmen van hun monument.

  lees meer
 • De gemeente Littenseradiel doet ook dit jaar weer mee aan de jaarlijkse inzamelingsactie van taxussnoeisel. Tijdens deze inzamelingsactie wordt het snoeisel van de Taxus Baccata verzameld.

  lees meer
 • Maandag 12 juni hebben burgemeester Liemburg van Littenseradiel en de heer Krul, voorzitter van de Raad van Bestuur, van Patyna een intentieovereenkomst getekend. Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet in een proces dat moet leiden tot de verkoop van het gemeentehuis.

  lees meer