Home

 • verkeersbord
  Stremming brug Reahûs (26-07-2016)

  De brug in de Sânleansterdyk bij Reahûs is gestremd voor alle verkeer vanaf maandag 5 september (6.45 uur) wegens groot onderhoud. De verwachting is dat de werkzaamheden duren tot vrijdagmiddag 21 oktober (16.00 uur).

  lees meer
 • Tijdens de vakantieperiode is er minimale bezetting in het gemeentehuis. Hierdoor kan het voor komen, dat de medewerker die u wilt spreken niet aanwezig is. Wij raden u daarom aan om vooraf een afspraak te maken of om uw vraag te stellen via het algemene e-mailadres: info@littenseradiel.nl.

  lees meer
 • Op dinsdag 26 juli wordt een kleine omleiding ingesteld op kruispunt Hilaard in verband met een noodreparatie aan het asfalt in de by-pass.

  lees meer
 • Van dinsdag 19 juli tot en met dinsdag 13 september is er geen inloopspreekuur van de wijkagent in het gemeentehuis in Wommels. Het eerste inloopspreekuur na de vakantieperiode is op dinsdag 20 september 2016 van 16.30 tot 17.30 uur.

  lees meer
 • Inwoners van Littenseradiel en Súdwest-Fryslân die meer hulp in de huishouding nodig hebben dan ze via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) krijgen, kunnen gebruik maken van de zogenaamde Himmelsjek.

  lees meer
 • Sinds 1 juni 2016 kunnen woningbezitters in Fryslân subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen,  met als doel de woning naar het niveau ‘Nul op de Meter’ (NOM) te brengen. De regeling is in trek.

  lees meer
 • Burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren kennen elk jaar studiebeurzen toe uit het Vrouwe CJ Rengersleen. De studiebeurs is bedoeld voor studenten van hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.

  lees meer
 • Friese monumenten en karakteristieke bouwwerken, zoals zuivelfabrieken of gemalen, kunnen gerestaureerd worden en een nieuwe bestemming krijgen. Daarvoor is dit jaar 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen tussen 12 en 19 september een subsidieaanvraag indienen.

  lees meer
 • Steeds meer inwoners en ondernemers kiezen ervoor om berichten van overheidsinstanties over ontwikkelingen in hun buurt digitaal te ontvangen. Daarbij gaat het om vergunningen, (bouw)plannen en regelgeving.

  lees meer
 • De zomerperiode is een tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan. Om het aantal woninginbraken deze zomer nog verder te verlagen vraagt de gemeente Littenseradiel haar inwoners mee te doen met de zomercampagne tegen inbraken.

  lees meer