Home

 • Op woensdag 22 maart werd bij Kingmatille op de grens van Littenseradiel en Franekeradeel, de provinciale Boomfeestdag gevierd. En een feest was het! Even geen rekenen of taal, maar scheppen, zaadbommen gooien, met het pontje varen en genieten van warme chocolademelk met oranjekoek. Wie wil dat nu niet?

  lees meer
 • Vanaf maandag 13 maart zijn mantelzorgers om de week (iedere oneven week) welkom tijdens het inloopspreekuur voor mantelzorgers. Het inloopspreekuur is van 14.00 - 15.00 uur in de ruimte van het gebiedsteam in de Brede school in Wommels.

  lees meer
 • De gezamenlijke Herindelingscommissie van de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel vergadert op donderdag 30 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis in Sint Annaparochie.

  lees meer
 • Er wordt van 20 tot en met 28 maart gewerkt aan het kruispunt Húns-Leons. Er worden zogenaamde lussen geplaatst die het aantal verkeersbewegingen tellen.

  lees meer
 • Er is 500.000 euro beschikbaar voor kansrijke weidevogelgebieden. Boeren en grondeigenaren die land hebben in zo’n kansrijk gebied kunnen van 6 maart tot en met 29 september 2017 subsidie aanvragen.

  lees meer
 • Binnenkort wordt gestart met het aanbrengen van bermverharding en het uitvoeren van grootschalig asfaltonderhoud in de gemeente Littenseradiel. De werkzaamheden zijn naar verwachting klaar vóór 1 oktober 2017.

  lees meer
 • De gemeente zoekt ook in het laatste jaar van haar bestaan naar de beste Friestalige bijdrage die in 2017 in onze gemeente in een dorpskrant of op een dorpswebsite heeft gestaan. Hiermee wil de gemeente Littenseradiel het gebruik van de Friese taal stimuleren. Voor de drie beste stukken zijn er geldprijzen beschikbaar.

  lees meer
 • Vanaf maandag 27 maart tot en met vrijdag 7 april 2017 zijn de Paaldijk in Burgwerd en een deel van De Bieren in Waaksens afgesloten in verband met asfaltwerkzaamheden. De aan het werk grenzende woningen zijn wel bereikbaar. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder of later klaar zijn.

  lees meer
 • Het kruispunt N359 bij Hilaard is gestremd van vrijdag 24 maart 19.00 uur tot maandag 27 maart 6.00 uur. De nieuwe tunnel wordt dan aangesloten op de provinciale weg.

  lees meer
 • De afdeling Vergunningen en Handhaving is op dinsdagmorgen 28 maart 2017 niet aanwezig in verband met studie.

  lees meer