Home

 • De Friese Milieu Federatie reikt ook dit jaar de Friese Pluk van de Pettefletprijs uit. Personen die zich op een bijzondere manier inspannen voor natuur en milieu, kunnen hun initiatieven aanmelden. Die moeten natuurlijk wel helemaal passen bij de acties van Pluk van de Petteflet zelf: slim van opzet, creatief, effectief en eenvoudig uit te voeren. Projecten met een innovatief karakter verdienen de voorkeur. De hoofdprijs is € 500,-.

  lees meer
 • Snoeiafval aanmelden! (30-01-2015)

  In week 8 wordt het snoeiafval weer opgehaald. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 13 februari, 12.00 uur. Dit kan telefonisch via (0515) 334495 of met het digitale formulier via onderstaande link. 

  lees meer
 • Burgemeester Johanneke Liemburg heeft op maandag 26 januari 2015 de “bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap” aan twee oorspronkelijk Bhutanese gezinnen. Het gaat om de heer Arjun Chhetri en zijn vrouw Devi met dochter Diksha en zoon Anish en om de heer Prahlad Chhetri en zijn vrouw Santi met hun drie dochters Prajita, Pranita en Priyanka.

  lees meer
 • Met hun plan om een natuur-ontmoetingstuin te realiseren, heeft dorpsbelang Wiuwert-Britswert zaterdag de provinciale prijs Kern met Pit gewonnen. Ze zijn daarmee genomineerd voor de uitreiking van de landelijke Gouden Pit op 28 maart.

  lees meer
 • Ben je tussen de 12 en 18 en kun je mooie Friese verhalen, gedichten of songteksten schrijven? Doe dan mee aan de Junior Rely. De beste Friese bijdragen worden beloond met een geldbedrag.

  lees meer
 • Kunt u fraaie Friese verhalen of gedichten schrijven? Doe dan mee aan de Rely Jorritsma Fûns prijsvraag. De beste Friese bijdragen worden beloond met een geldbedrag.

  lees meer
 • Maandag 5 januari is de ruimte van het gebiedsteam Littenseradiel officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van alle teamleden, teamleider Anita Modderman en het college van Littenseradiel. De locatie, de Brede School “It Trochpaad” in Wommels, is bedoeld als werkruimte voor de teamleden. Maar als het niet mogelijk is een keukentafelgesprek thuis te voeren, dan kan het daar ook gehouden worden.

  lees meer
 • Vrijdag 23 januari is wethouder Bram Bonnema er nog eens op uit geweest om twee dinerbonnen uit te delen aan mensen met een afval-app op hun mobiel en de sticker op de grijze container. De winnaars van de dinerbonnen zijn Jan Rezel uit Easterein en Sita Foekema uit Hidaardersyl; zij konden de afvalapp laten zien.

  lees meer
 • Het volgende rûntepetear is op maandag 2 februari om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • De gemeenteraad van Littenseradiel is op maandag 19 januari bijeengekomen voor een raadsvergadering. Er stonden niet veel punten op de agenda, zodat de vergadering al weer vroeg was afgelopen. Er is onder andere gesproken over de invoering van het ‘kindpakket’ en de benoeming van leden van de Welstandscommissie.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl