Home

 • Op woensdag 5 augustus (Freulemiddag) is het gemeentehuis ‘s middags gesloten vanaf 12.00 uur en telefonisch niet bereikbaar.

  lees meer
 • Op 5 augustus aanstaande vindt traditiegetrouw het kaatsevenement “De Freule” plaats in Wommels. Bezoekers van de Freule kunnen de auto parkeren op één van de vier parkeerterreinen die door de Freule-organisatie gecreëerd worden.

  lees meer
 • Op dinsdag 4 augustus is er geen welstandsvergadering in het gemeentehuis in Wommels. De bouwplannen worden in deze periode ter beoordeling naar Hûs en Hiem gestuurd.

  lees meer
 • De inspecteurs van Stichting Iepenwacht Friesland stellen uw hulp op prijs bij het opsporen van zieken iepen. Heeft u zelf een zieke iep of weet u een zieke iep te staan? Geef het dan door aan Stichting Iepenwacht Fryslân; zij halen de zieke iep gratis weg.

  lees meer
 • Er worden de laatste jaren steeds meer boten én buitenboordmotoren gestolen in het zuidwesten van Fryslân. Een boot/buitenboordmotor is een gemakkelijk doelwit en dat blijkt uit de cijfers van Politieteam Sneek e.o. In 2014 werden in totaal ongeveer 150 buitenboordmotoren en 50 vaartuigen van diverse afmetingen gestolen.

  lees meer
 • Bewoner(sgroepen) zoeken steeds vaker met elkaar en voor elkaar naar oplossingen voor zaken waar ze tegenaan lopen. Dit is belangrijk, want zo ontstaan levendige dorpen waar het goed wonen is. De gemeente Littenseradiel wil dit ondersteunen door op een praktische manier initiatieven en experimenten verder helpen. De gemeente heeft daarom het Foarinoar Fûns ingesteld. Dit betekent dat er jaarlijks € 25.000,-- is voor het stimuleren van leefbaarheid en participatie in de gemeente.

  lees meer
 • De schrijfwedstrijd van het Rely Jorritsma Fonds kon dit jubileumjaar rekenen op twee keer zoveel verhalen en bijna vier keer zoveel gedichten als vorig jaar. Er zijn dit jaar maar liefst 28 verhalen en 54 gedichten ingezonden; in 2014 waren dat 13 verhalen en 14 gedichten. Het was dit jaar de 60e keer dat de schrijfwedstrijd uitgeschreven werd. De uitslag wordt begin september bekend gemaakt in Op ‘e Skille en op deze website.

  lees meer
 • Stadsregio Leeuwarden, bestaande uit de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Tytsjerksteradiel, Menameradiel en Littenseradiel, heeft geconstateerd dat er vanuit dorpen of wijken, steeds meer initiatieven komen om de leefomgeving te verduurzamen en de bewustwording hiervan te vergroten. Duurzame Energie is hier een onderdeel van.

  lees meer
 • Op 28 februari 2015 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2015 verstuurd. Hierbij werd de mogelijkheid geboden om de aanslag vanaf maart 2015 in vijf maandelijkse termijnen te betalen.

  lees meer
 • Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren kent elk jaar studiebeurzen toe uit het Vrouwe CJ Rengersleen. Om voor een beurs in aanmerking te komen moet men voldoen aan onderstaande voorwaarden.

  lees meer