Home

 • In maart en april vinden de jaarlijkse groepsvaccinaties plaats in de provincie Fryslân. Alle kinderen geboren in 2008 en meisjes geboren in 2004 krijgen een brief van GGD Fryslân. Voor de kinderen uit Littenseradiel staan de vaccinaties gepland op woensdag 8 maart 2017 in Sneek.

  lees meer
 • Inwoners met een inkomen onder een bepaalde norm en zonder vermogen kunnen kwijtschelding krijgen van de (on)roerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing. Voor alle andere belastingen kunt u geen kwijtschelding krijgen.

  lees meer
 • Eind februari 2017 worden de aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikkingen voor het jaar 2017 verstuurd. Daarop kunnen de WOZ-beschikking, de aanslagen onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en forensenbelasting staan. In dit artikel vindt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen/Wet WOZ.

  lees meer
 • De gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel willen weten wat hun inwoners vinden van het werk van de gebiedsteams en de ondersteuning die ze krijgen.

  lees meer
 • Op maandag 20 februari vond de jaarlijkse sport- en spelinstuif plaats in Easterein. Maar liefst 148 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar vonden met hun ouders of grootouders de weg naar sporthal De Greidhoeke. En zo werd het een druk bezocht, enthousiast en sportief feest!

  lees meer
 • Het organisatieteam is volop bezig met de voorbereiding van de Keunstrûte Littenseradiel, die gehouden gaat worden in het weekend van 20 en 21 mei 2017.

  lees meer
 • Mantelzorgers in Littenseradiel willen graag meer weten over de dingen die ze dagelijks tegenkomen bij hun zorg voor een partner, ouder, kind, ander familielid, vriend, kennis of buur. Dit bleek tijdens de informatiemarkt in november, op de Dag van de Mantelzorg.

  lees meer
 • De Van Aylvaleane/Hilaarderdyk (Hilaard tot Jellum) is gestremd voor alle verkeer van maandag 27 februari tot en met vrijdag 17 maart 2017 op werkdagen tussen 7.00 en 16.30 uur, in verband met het aanbrengen van bermverharding. De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder of later klaar zijn.

  lees meer
 • Ook dit jaar kunnen de inwoners van Littenseradiel en Súdwest-Fryslân gebruik maken van Himmelsjeks. Met deze cheques kunnen inwoners extra huishoudelijke hulp inkopen bij een zorgaanbieder. Een Himmelsjek kost 5 euro en is in te wisselen voor één uur huishoudelijke hulp.

  lees meer
 • De gemeente Littenseradiel staat van 20 tot en met 24 maart 2017 weer in het teken van het opruimen van zwerfafval. Tijdens de “Himmelwike” leren kinderen hoe schadelijk zwerfafval is voor mens en milieu en wat ze daar zelf tegen kunnen doen.

  lees meer