Home

 • Omdat de huidige brugwachter is gestopt met haar werkzaamheden, zoekt de gemeente Littenseradiel per direct een brugwachter voor de brug in Rien.

  lees meer
 • Na een succesvol project in Itens, Lytsewierrum, Hinnaard, Rien en Hidaard wordt daar nu glasvezelinternet aangelegd. Omdat er meer (buiten-)gebieden in Littenseradiel zijn die maar een beperkte internetverbinding hebben, organiseert de gemeente op donderdag 30 april in MFC De Helling in Winsum een bijeenkomst over hoe geïnvesteerd kan worden in de aanleg van een glasvezelnetwerk. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

  lees meer
 • Ben je tussen de 12 en 18 en kun je mooie Friese verhalen, gedichten of songteksten schrijven? Doe dan mee aan de Junior Rely.  Bijdragen kunnen nog worden ingestuurd tot 1 mei en de beste Friese inzendingen worden beloond met een geldbedrag.

  lees meer
 • Het gemeentehuis is gesloten op maandag 27 april 2015 in verband met Koningsdag. Houd hier rekening mee bij bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs of reisdocument.

  lees meer
 • Kunt u fraaie Friese verhalen of gedichten schrijven? Doe dan mee aan de Rely Jorritsma Fûns prijsvraag. Bijdragen kunnen nog tot 1 mei worden ingestuurd en de beste Friese inzendingen worden beloond met een geldbedrag.

  lees meer
 • Op dinsdag 14 april heeft de gemeente Littenseradiel de sleutels in ontvangst genomen van een volledig elektrisch aangedreven bestelauto. De gemeente wil hiermee het elektrisch rijden verder stimuleren, en de aandacht voor duurzaamheid binnen de gemeente zichtbaar maken.

  lees meer
 • De gemeente gaat, na de bouwvak, beginnen met de herinrichting van drie straten in Wommels. De plannen voor de Hottingawei, de Keatsebaen en een deel van de Van Sminialeane zijn tot stand gekomen in overleg met de aanwonenden en anderen belanghebbenden. Ze liggen tot 22 april ter inzage in het gemeentehuis. U bent daar van harte welkom.

  lees meer
 • Er was niets van te zeggen hoeveel mensen er zouden komen op de woonmarkt, zaterdag 11 april in het gemeentehuis in Wommels. Aan de deelnemers lag het in elk geval niet; tien enthousiaste ondernemers en de gemeente hadden een kraam ingericht. Daarmee was er een mooi informatieaanbod, onder andere over duurzaam (ver)bouwen, de financiële en notariële kant van het kopen van een huis, subsidieregelingen en de plannen voor de Winsumer ‘driehoek’.

  lees meer
 • In 2014 is het Wandelnetwerk DoorMidden Fryslân ontwikkeld, een knooppuntenroute door het midden van Fryslân, speciaal voor wandelaars. Inmiddels zijn alle knooppuntennummers op de routes aangegeven en ligt de bijbehorende wandelkaart bij Warenhuis Van der Velde in Wommels.

  lees meer
 • Op dinsdag 14 april 2015 start het werk aan de afslagen naar Britswert en Mantgum. Het weggedeelte van Wiuwert Noord tot aan de kruising Easterlittens is daarom afgesloten tot 8 juni 2015.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl