Home

 • Vanaf 1 september 2015 verandert de wijze van het doen van aangifte van huwelijk (ondertrouw) en geregistreerd partnerschap. De belangrijkste wijziging is dat er geen aangifte meer moet worden gedaan in de woongemeente, maar in de gemeente waar het huwelijk/geregistreerd partnerschap plaatsvindt.

  lees meer
 • Buurtsportcoach Lammert Harkema, organiseert samen met Zwembad de Klomp, Sportcentrum Akkermans en woonzorgcentrum Nij Stapert een zweminstuif voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Sport & spel, zwemmen en andere activiteiten wisselen elkaar af in een programma dat plaatsvindt op woensdagmiddag 2 september.

  lees meer
 • De Molmawei in Rien/ Lytsewierrum is gestremd voor alle verkeer, vanaf Molmawei nr. 21 tot en met de kruising Slachtedyk, van donderdag 3 september tot en met vrijdag 25 september 2015, in verband met grootschalig asfaltonderhoud.

  lees meer
 • Op vrijdag 21 augustus 2015 heeft burgemeester Johanneke Liemburg in MFC De Wjukken in Mantgum, onder toeziend oog van de ca. 25 aanwezigen, symbolisch het bevolkingsregister van Baarderadeel toegevoegd aan de website www.allefriezen.nl.

  lees meer
 • De gemeenteraad van Littenseradiel komt na het zomerreces voor het eerst weer bij elkaar op maandag 31 augustus voor een rûntepetear. Hieronder vindt u een overzicht van alle vergaderingen van dit najaar.

  lees meer
 • Vanaf maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september 2015, is de Van Sminialeane in Wommels, vanaf de aansluiting op nieuwbouw Wommels Noord-Oost tot en met Swingoerd, afgesloten voor al het doorgaande verkeer, in verband met een reconstructie.

  lees meer
 • De komende maanden wordt er in Wommels druk aan de weg gewerkt. Achtereenvolgens zijn de Van Sminialeane, Hottingawei en Keatsebaen vanwege de wegwerkzaamheden minder goed bereikbaar of zelfs even afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt dan gedwongen een route te kiezen over de wegen die wel toegankelijk zijn.

  lees meer
 • Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bram Bonnema kropen op donderdag 20 augustus vandaag weer even terug in de schoolbanken. Op basisschool It Bynt kregen zij samen met de leerlingen les over hoe ze veilig de wegwerkzaamheden bij het kruispunt bij Winsum kunnen passeren. Het komende jaar werkt de provincie druk aan het kruispunt in de weg van Bolsward naar Leeuwarden. Met de praktijkles gaven provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel en aannemer Jansma B.V. het officiële startschot voor de werkzaamheden aan het kruispunt in de N359.

  lees meer
 • Er wordt een nieuw bestemmingsplan voor het hele buitengebied van de gemeente Littenseradiel behandeld in de raad. Op maandag 31 augustus kan er ingesproken worden in het rûntepetear over het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Wie wil meespreken over dit onderwerp, dient zich te melden bij de griffie.

  lees meer
 • De gemeente gaat de Hottingawei, Keatsebaen en Van Sminialeane in Wommels opnieuw inrichten. Hieronder vindt u de planning van de werkzaamheden.

  lees meer