Home

 • U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug en maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt.

  lees meer
 • Willy Sybesma uit Easterein exposeert de komende maanden in het gemeentehuis met haar hobby die uit de hand is gelopen: fotografie. Omdat wij weer richting het mooie weer gaan, is het thema van de expositie ‘Strand en zee’. Lopende langs de prachtige foto’s in de steigerhouten lijsten komt het gevoel van de zomer u tegemoet.

  lees meer
 • Het alarm wordt eens per maand getest, op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur, om te controleren of de sirene overal werkt en te horen is, maar ook om het alarmsysteem bij het publiek in het bewustzijn te houden.

  lees meer
 • Weet u welke voorzieningen er bij u in de buurt zijn op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen, jeugd, opvoeding en onderwijs? Kijk voor een compleet overzicht op de zogenoemde Sociale Kaart. Deze is te vinden op https://sudwestfryslan.socialekaartnederland.nl/.

  lees meer
 • Het gemeentehuis is gesloten van vrijdag 3 april tot en met maandag 6 april i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen. Houd hier rekening mee bij bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs of reisdocument.

  lees meer
 • Buurtsportwerk Littenseradiel organiseert, tijdens Nationale Sportweek, in samenwerking met het seniorenplatform, drie fiets- en wandeldagen in Wommels, Weidum en Winsum voor senioren in de gemeente. Alle 55-plussers uit de gemeente worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze sportieve dagen.

  lees meer
 • Buurtsportwerk Littenseradiel organiseerde op vrijdag 6 en 20 maart in samenwerking met Jeu de boulesvereniging ‘de Wjukslach’uit Mantgum en de activiteitenbegeleiding van Nij Stapert twee kennismakingsochtenden over Koersbal.

  lees meer
 • Van 28 maart tot 30 april 2015 vindt voor de tweede keer het Fryslân Woonoffensief plaats. Het Woonoffensief begint op 28 maart met een Open Huizenroute en op zaterdag 11 april staan de deuren van het gemeentehuis in Wommels voor u open. Op de gemeentelijke woonmarkt kunt u informatie vergaren over alles wat met het kopen, (ver)bouwen, aanpassen of inrichten van een huis te maken heeft. Het thema van de woonmarkt is ‘Wooncomfort’.

  lees meer
 • Het volgende rûntepetear is op maandag 30 maart om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • De gezamenlijke Herindelingscommissie van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel vergadert op dinsdag 31 maart 2015, om 20.00 uur in de raadszaal van de gemeente het Bildt in Sint Annaparochie.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl