Home

 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft aan 37 cultuur- en natuurprojecten in de provincie in totaal € 85.475,00 toegekend. Drie projecten uit onze gemeente krijgen een bijdrage.

  lees meer
 • Nederland is een waterland. Waar je ook bent, het water is nooit ver weg. We hebben prachtig oppervlaktewater zoals rivieren, meren, sloten, plassen, vijvers en zeeën en we douchen en drinken water uit de kraan. Maar er is ook water dat je (liever) niet ziet, zoals grondwater en rioolwater.

  lees meer
 • Carbidschieten tijdens de jaarwisseling is in onze gemeente nog steeds populair. In onze Algemene plaatselijke verordening (Apv) is een verbodsbepaling voor het carbidschieten opgenomen.

  lees meer
 • In de dagen rond kerst en oud en nieuw dient u rekening te houden met een beperkte openstelling van het gemeentehuis. Hieronder kunt u zien wanneer het gemeentehuis open en/of telefonisch bereikbaar is.

  lees meer
 • Momenteel worden in onze gemeente op acht locaties bomen geplant. Het gaat om de dorpen Easterlittens, Húns, Jellum, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Rien en Wommels. In totaal worden 73 bomen geplant. Er is gekozen voor Essen en Iepen omdat dit gebiedseigen bomen zijn.

  lees meer
 • Inwoners van de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân kunnen in 2017 opnieuw gebruik maken van Himmelsjeks. Met deze cheques kunnen ze extra huishoudelijke hulp inkopen bij een zorgaanbieder. Inwoners kunnen voor 5 euro een Himmelsjek kopen, deze kunnen zij inzetten voor één uur huishoudelijke hulp.

  lees meer
 • Van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 stelt de provincie Fryslân een half miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren. Jonge boeren (tot 41 jaar) kunnen subsidie aanvragen voor onder andere zonnepanelen en windmolens. Ook voor bijvoorbeeld emissiearme stalvloeren. Dat zijn vloeren die urine en mest scheiden. Dit zorgt voor een daling van de stikstofuitstoot.

  lees meer
 • Woningeigenaren die willen isoleren met gebruik van de landelijke subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ moeten zich haasten. De afgelopen maanden is er een groot aantal aanvragen binnengekomen bij de Rijksoverheid. De verwachting is dat het budget van de eerste ronde (€ 20,5 miljoen) op korte termijn op zal raken.

  lees meer
 • Het einde van het jaar is vol feestelijkheden. Helaas kan de gezelligheid door brand wreed verstoord worden. Brandveiligheid is niet alleen tijdens de feestdagen een belangrijk onderwerp, het is gedurende het hele jaar van belang. Hieronder vindt u een aantal tips.

  lees meer
 • De gemeenteraad heeft geld vrij gemaakt voor het aanbrengen van een aantal passeerstroken in onze gemeente. Deze werkzaamheden zullen, als het weer het toelaat, nog vóór de kerst worden uitgevoerd. Anders verschuiven de werkzaamheden naar 2017.

  lees meer