Home

 • Het wordt weer modderig op de wegen. Dat hoort bij het najaar; dat hoort bij uw agrarische activiteiten waarvan wij allemaal profiteren. Trekkers, klei en regen laten hun sporen na. Daar kunt u niets aan doen. Maar de risico’s die het gevolg zijn van modder op de weg kunt u wél helpen voorkomen.

  lees meer
 • Door omstandigheden zijn de werkzaamheden aan de duikerbrug in Mantgum uitgesteld. Als bekend is wanneer het werk van start gaat, zullen wij u daarover informeren via onze website, Facebook en Twitter.

  lees meer
 • Van 6 tot en met 12 oktober is het de Week van de Opvoeding. Kom naar één of meer van de activiteiten in Littenseradiel, Súdwest-Fryslân en De Friese Meren. U vindt een overzicht van de activiteiten in het pdf-bestand hieronder. Let op: voor sommige activiteiten moet u zich opgeven.

  lees meer
 • De volgende raadsvergadering is op maandag 6 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • Door herstraatwerkzaamheden is de Waltawei in Boazum ter hoogte van de kruising met de Dokter Miedemastrjitte gestremd voor alle verkeer, van donderdag 2 oktober (7.00 uur) tot en met vrijdag 3 oktober 2014 (17.00 uur).

  lees meer
 • De gemeenteraad is op maandag 22 september 2014 bijeen geweest voor een rûntepetear. Het belangrijkste punt van de agenda was het jeugdketenbeleid. Dat het een belangrijk punt was, deed wel blijken door de grote publieke belangstelling; bijna honderd mensen op de publieke tribune.

  lees meer
 • Eind september start de provincie Fryslân met de wegwerkzaamheden aan de Froonackerdyk (N384). Dat is nodig om de weg veiliger te maken. Het gaat om het stuk van Easterlittens tot aan Dearsum. De kruispunten worden grondig aangepakt en de hele weg krijgt een nieuwe laag asfalt met aan de zijkanten een betonstrook. In het voorjaar van 2015 moet het werk klaar zijn.

  lees meer
 • Op 13 oktober wordt begonnen met de aanleg van een fietstunnel bij Húns-Leons. Op woensdag 1 oktober wordt er een inloopavond georganiseerd in Húns. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen.

  lees meer
 • De raad is op 15 september 2014 bijeen geweest voor een menings- en besluitvormende raadsvergadering. Hieronder vindt u een kort verslag van de belangrijkste agendapunten.

  lees meer
 • Hoe kan iemand op straat zien dat hij voor een monumentaal pand staat? Niet elk oud gebouw is dat immers. Daarom is er nu een wit-oranje bordje dat de eigenaar naast zijn voordeur kan schroeven. Eén bord waaraan de Nederlandse Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten door het hele land in één oogopslag te herkennen zijn.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl