Home

 • Maandag 17 november sluit de insturingstermijn voor artikelen uit dorpskranten of dorpswebsites die willen meedingen naar de titel van Beste Friese Dorpsjournalistiek 2014. Dorpsschrijvers die nog een mooi Fries stuk op de plan hebben liggen, worden opgeroepen om het nu in te sturen. Voor de drie beste stukken zijn er geldprijzen beschikbaar.

  lees meer
 • Ruim 400 woningen op het platteland in Friesland worden binnenkort aangesloten op glasvezel. Dit wordt mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Fryslân. In acht gebieden hebben lokale stichtingen zich verenigd om collectief subsidie aan te vragen. Daaronder waren ook de Fjouwer Doarpen - Lytsewierrum, Rien, Itens en Hinnaard - en Hidaard.

  lees meer
 • Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Súdwest-Fryslân of Littenseradiel. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming. U kunt deze koopkrachttegemoetkoming aanvragen met onderstaand  formulier.

  lees meer
 • De raad en het college van Littenseradiel willen de veranderingen in het sociaal domein opbouwen vanuit de dorpen, de mienskip. Daarom werd er dinsdag 28 oktober een bijeenkomst georganiseerd zodat dorpsbelangen en andere maatschappelijke organisaties uit Littenseradiel mee konden discussiëren over het onderwerp. Dat het leeft nu 1 januari 2015 dichterbij komt, was goed te merken aan de grote belangstelling.

  lees meer
 • De weg tussen afslag Boazum/Easterwierrum en Wiuwert (N384, Froonackerdyk) is in verband met wegwerkzaamheden gestremd van maandag 3 tot en met vrijdag 28 november 2014. De stremming duurt zoveel langer of korter als noodzakelijk is voor het werk.

  lees meer
 • De politie heeft de afgelopen drie dagen in samenwerking met de gemeenten Súdwest-Fryslan, Littenseradiel en De Friese Meren in het zuidwesten van de provincie Fryslân inbraakpreventieacties gehouden.

  lees meer
 • Door asfalteringswerkzaamheden is de Westerein vanaf de Suderpolderwei (provinciale weg) tot en met de kruising naar de Plattedyk gestremd voor alle verkeer, van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober 2014.

  lees meer
 • Het wordt weer modderig op de wegen. Dat hoort bij het najaar; dat hoort bij uw agrarische activiteiten waarvan wij allemaal profiteren. Trekkers, klei en regen laten hun sporen na. Daar kunt u niets aan doen. Maar de risico’s die het gevolg zijn van modder op de weg kunt u wél helpen voorkomen.

  lees meer
 • In onze digitale gemeentegids vindt u een verzameling van adressen van verenigingen, stichtingen, gezondheidszorg en toeristische informatie uit de gemeente Littenseradiel. U vindt de gemeentegids via www.littenseradiel.nl/gemeentegids.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl