Home

 • Door asfalteringswerkzaamheden is de Westerein vanaf de Suderpolderwei (provinciale weg) tot en met de kruising naar de Plattedyk gestremd voor alle verkeer, van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober 2014.

  lees meer
 • Het volgende rûntepetear is op maandag 27 oktober 2014 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • Op 3 oktober 2014 is er een knooppuntnetwerk van zo’n 500 kilometer aan wandelpaden in gebruik genomen. De wandelpaden lopen door Leeuwarden en de omliggende gemeenten. Het initiatief komt van Stadsregio Leeuwarden; een samenwerkingsverband van de provinciehoofdstad met de gemeenten Leeuwarderadeel, Menameradiel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel.

  lees meer
 • Op donderdagavond 30 oktober wordt vanaf 19.45 uur weer de informatieavond voor nieuwe inwoners georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst willen wij de nieuwe inwoners kennis laten maken met het gemeentebestuur en vertellen we over de taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

  lees meer
 • Inwoners van de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân geven de dienstverlening van de sociale dienst het rapportcijfer 7,2. Dit blijkt uit de resultaten van het WWB cliëntentevredenheidsonderzoek 2013. Aan dit onderzoek hebben een kleine duizend inwoners van beide gemeenten meegedaan. (129 uit Littenseradiel en 850 uit Súdwest-Fryslân).

  lees meer
 • Wethouder Bram Bonnema heeft op woensdag 1 oktober 2014 symbolisch een cheque overhandigd aan twee winnaars van een starterspakket zonnepanelen (ter waarde van € 2500,--). De actie was een onderdeel van Woonoffensief Fryslân 2014 waar de gemeente Littenseradiel ook aan deelnam.

  lees meer
 • Elk jaar wordt er een Nacht van de Nacht georganiseerd om de schoonheid van de echte duisternis te benadrukken. Natuurmonumenten organiseert op 25 oktober, wegens de succesvolle wandelingen in de afgelopen jaren, wederom een nachtwandeling door het unieke reservaatgebied “De Leonserpolder”.

  lees meer
 • Eind 2012 heeft de gemeente Littenseradiel een nieuwe website kregen met een nieuwe huisstijl en nieuwe mogelijkheden. U kunt ondertussen raadsvergaderingen live zien via de website en via Twitter en Facebook verwijzen wij naar de nieuwsberichten op onze website. Nu zijn wij bijna twee jaar verder en willen wij graag weten wat de bezoekers van onze website vinden. Daarom willen wij u graag een korte enquête aanbieden.

  lees meer
 • De gemeente is voor de vierde keer op zoek naar de beste Friestalige bijdrage die in 2014 in Littenseradiel in een dorpskrant of op in dorpswebsite heeft gestaan. Hiermee wil de gemeente Littenseradiel het gebruik van de Friese taal stimuleren. Voor de drie beste stukken zijn er geldprijzen beschikbaar.

  lees meer
 • Illegale afvaldumpers staan de komende drie maanden extra in de schijnwerper. De provincie Fryslân start namelijk samen met haar handhavingspartners een campagne tegen illegale stort van afval in de natuur.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl