Home

 • Op woensdag 6 april 2016 wordt een referendum gehouden over het Associatieverdrag tussen de EU-landen en de Oekraïne. Hiervoor zoeken wij naar (nieuwe) stembureauleden. Iets voor u?

  lees meer
 • Eind februari 2016 start het bedrijf HR-Groep uit Leek met het plaatsen van de 60 km/uur-borden in een groot deel van het buitengebied van de gemeente Littenseradiel. Op wegen die door zowel gemotoriseerd verkeer als langzaam verkeer worden gebruikt geldt dan een maximumsnelheid van 60 km/uur. De gemeente wil met de invoering van de 60 km/uur zones de wegen veiliger maken voor alle gebruikers.

  lees meer
 • Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar ontvangen elke vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (het uitstrijkje). Zij krijgen de uitnodiging in het jaar dat ze 30, 35, 40, 45, 50, 55 en 60 jaar worden.

  lees meer
 • De vier gemeenteraden hebben eind januari de naam Waadhoeke vastgesteld voor de fusiegemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel. De naam Waadhoeke werd uit meer dan 500 ingezonden namen gekozen door de inwoners van de nieuwe gemeente. De volledige lijst met namen wordt nu volgens afspraak gepubliceerd.

  lees meer
 • Op de papieren afvalkalender van Omrin staan de inzameldata van het snoeihout helaas verkeerd vermeld. Hieronder ziet u de juiste data.

  lees meer
 • In de voorjaarsvakantie is er voor basisschoolkinderen weer een sport- en spelinstuif op drie plekken in de gemeente Littenseradiel. Aanmelden is niet nodig!

  lees meer
 • De ophaalbrug in Wommels is door reparatiewerkzaamheden gestremd voor alle vaarverkeer van 16 februari tot en met 18 maart 2016.

  lees meer
 • Otto Adema uit Blauwhuis exposeert tot begin mei 2016 in het gemeentehuis in Wommels. De expositie bestaat voornamelijk uit prachtige foto’s van Friese winterlandschappen en dieren.

  lees meer
 • De volgende vergadering van de raad is op maandag 15 februari 2016 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer
 • Projecten die gebruik gaan maken van het breedbandfonds, kunnen ook subsidie aanvragen voor de aansluiting van snel internet. Dit is één van de instrumenten van de provincie Fryslân om snel internet in de buitengebieden van Fryslân te realiseren.

  lees meer