Home

 • Op dinsdagavond 23 juni kwam de klankbordgroep voor de herindeling Littenseradiel voor het eerst bijeen. Deze klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad uit elk van de zeven gemeenten die per 1 januari 2018 fuseren of opsplitsen. Onderwerp van gesprek was het herindelingsontwerp wat in het najaar in de zeven raden tegelijkertijd en eensluidend vastgesteld moet worden.

  lees meer
 • De gemeenteraad van Littenseradiel is op maandag 22 juni 2015 bijeen geweest voor een meningsvormende en een besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda stonden maar liefst negen punten; hieronder komen de onderwerpen aan de orde waar het meest over is gesproken.

  lees meer
 • Acht inwoners uit verschillende dorpen in onze gemeente hebben besloten samen de mouwen op te stropen en een burgerinitiatief te starten, met als doel vóór 2018 glasvezelinternet aan te leggen in alle witte gebieden van Littenseradiel. Dat zijn de gebieden waar zonder hulp van de overheid niet in glasvezel zal worden geïnvesteerd.

  lees meer
 • De gemeente hoort geregeld over ongelukken tussen fietsers. De ene gaat nu eenmaal sneller dan de andere en de fietspaden en vooral binnenpaden zijn niet overal even breed. Daarom roept de gemeente de fietsers op om goed om elkaar te denken.

  lees meer
 • Uit inspectie bleek dat de asfaltverharding op de Doarpsstrjitte in Easterwierrum in aanmerking kwam voor groot onderhoud. Het gaat om het deel vanaf ongeveer de Skuorrehôfwei tot de bebouwde-kom-grens. Tegelijkertijd zijn ook de voetpaden aan weerskanten van dit wegvak opnieuw bestraat.

  lees meer
 • Vorige week is gestart met de aanleg van het laatste deel van het recreatieve fietspad langs De Swette. Dit is onderdeel van een project om langs het water een recreatieve fietsverbinding tussen Leeuwarden en Sneek te realiseren. De verwachting is dat dit project medio september gereed zal zijn.

  lees meer
 • De gemeente zoekt weer naar de beste Friestalige bijdrage die dit jaar in Littenseradiel in een dorpskrant of op een dorpswebsite heeft gestaan. Hiermee wil de gemeente Littenseradiel het gebruik van de Friese taal stimuleren. Voor de drie beste stukken zijn er geldprijzen beschikbaar.

  lees meer
 • Op maandag 22 juni was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Het eerstvolgende rûntepetear is op maandag 31 augustus. De eerstvolgende raadsvergadering is op maandag 14 september. De agenda's staan ongeveer twee weken voor de vergadering op deze website. 

  lees meer
 • De vakantieperiode staat voor de deur en dat betekent extra aandacht voor het beveiligen van uw woning. De gemeente Littenseradiel en politie Noord-Nederland hebben de zomertips om de kans op inbraak tijdens de vakantieperiode te verkleinen voor u op een rijtje gezet.

  lees meer
 • De vakantieperiode staat weer voor de deur. Veel mensen trekken erop uit met hun caravan, camper of vouwwagen. Regelmatig wordt geconstateerd dat deze objecten voor een langere periode worden geparkeerd op de openbare weg.

  lees meer