Home

 • De gemeenteraad van Littenseradiel heeft op 12 november 2015 een herindelingsontwerp vastgesteld tot herindeling tussen zeven gemeenten. Dit besluit ligt vanaf dinsdag 17 november 2015 gedurende acht weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het herindelingsontwerp kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.

  lees meer
 • Snoeiafval aanmelden! (26-11-2015)

  In week 50 wordt het snoeiafval weer opgehaald. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 4 december, 12.00 uur. Dit kan telefonisch via (0515) 334495 of met het digitale formulier via onderstaande link.

  lees meer
 • Bij een voorstelling ter ere van het 25-jarig bestaan van de Jeugdtheaterschool in Leeuwarden op woensdag 25 november, kreeg Hilde Mulder uit Jorwert tot haar verrassing een Koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het Fries toneel en met name het jeugdtoneel. Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’.

  lees meer
 • Op dinsdag 1 december wordt van 19.30 tot 22.00 uur een recreatie- en toerismeavond georganiseerd in café Baard (Dekemawei 9). De bijeenkomst is gericht op ondernemers uit de toeristische sector en is een initiatief van de regio-aanjager van Noordwest-Fryslân, de heer Douwe Gerlof Heeringa, in samenwerking met de gemeente Littenseradiel.

  lees meer
 • Woensdag 16 december 2015 maken de burgemeesters van het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel bekend welke naam hun nieuwe fusiegemeente krijgt. De tweede stemronde is nu afgelopen; stemgerechtigde inwoners konden tot en met 24 november kiezen uit de namen Nij-Westergo of Waadhoeke. Er zijn ruim 15.000 stemmen uitgebracht.

  lees meer
 • Met deze publicatie willen wij u informeren over het strooibeleid in onze gemeente.

  lees meer
 • In 2015 worden de oud papier-containers nog geleegd op vrijdag 27 november en op donderdag 17 december 2015. Deze data wijken af van de data die op de papieren afvalkalender van Omrin staan. Omdat Omrin niet goed over de wijziging heeft gecommuniceerd, is besloten om op vrijdag 27 november nogmaals het oud papier in te zamelen. Op de digitale afvalkalender en in de Afvalapp staan de data wel goed.

  lees meer
 • Heeft u een laag inkomen en wilt u goedkoper aanvullend verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de AV Frieso die de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân aanbieden in samenwerking met zorgverzekeraar De Friesland. Vanaf half november is het mogelijk om over te stappen.

  lees meer
 • De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) werkt er sinds 2005 aan om iepziekte onder controle te krijgen en de iep als soort te blijven behouden voor Fryslân. Dit doet de SIF onder andere door het planten van iepen bij particulieren.

  lees meer
 • Het volgende rûntepetear is op maandag 30 november 2015 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer