Home

 • Het gemeentehuis is gesloten op maandag 25 mei in verband met Pinksteren. Houd hier rekening mee bij bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs of reisdocument. U kunt, wanneer u overlast ondervindt of een gevaarlijke situatie constateert op of aan gemeentelijke eigendommen, bellen met telefoonnummer 06-51161355.

  lees meer
 • Overal in Nederland zetten mensen zich in voor vele doelen. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Hiervoor moeten ze eerst worden voorgesteld. U kunt daarvoor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

  lees meer
 • Het is weer zover! In de week van 18 tot en met 22 mei 2015 wordt alweer voor de 25e keer de praktische verkeersproef gehouden. 469 leerlingen van 23 basisscholen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel doen hier aan mee. Hiervoor fietsen ze een route door Bolsward.

  lees meer
 • In de eerste week van juni wordt de Bearsterdyk (noordkant) vanaf ongeveer de Hegedyk tot Bearsterdyk nummer 18 tijdelijk afgesloten in verband met het aanbrengen van een slijtlaag.

  lees meer
 • De brug in Spannum is door uitvoering van onderhoudswerkzaamheden gestremd voor alle wegverkeer op donderdag 4 juni 2015.

  lees meer
 • De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De collecteweek is dit jaar van 31 mei tot en met 6 juni. Er gaan dan duizenden collectanten met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor cultuur in Nederland.

  lees meer
 • De Koninklijke Landmacht houdt van 26 tot en met 29 mei 2015 een verkenningsoefening in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Aan de oefening doen 60 militairen en 26 voertuigen mee.

  lees meer
 • Op maandag 1 juni rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen ook inwoners van Fryslân nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Heeft u uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

  lees meer
 • De gemeenteraad van Littenseradiel is op maandag 11 mei bijeen geweest voor een 'rûntepetear'. Op de agenda stonden vier punten, waaronder de voorjaarsnota en de verordening winkeltijden. Voor deze beide punten waren insprekers.

  lees meer
 • De volgende vergadering van de raad is op woensdag 27 mei 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Wommels. U bent van harte welkom.

  lees meer

Gemeente Littenseradiel
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
t. (0515) 334444 of
t. 140515 (zonder kengetal)
f. (0515) 332385
info@littenseradiel.nl