Colofon

Deze website is het officiële orgaan van de gemeente Littenseradiel op internet. De eindverantwoordelijkheid voor publicatie van deze website ligt bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Littenseradiel. Aan de op deze website aanwezige informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Redactie

De redactie van deze site is de verantwoordelijkheid van de verschillende afdelingen binnen de gemeente. De eindredactie ligt bij de communicatiemedewerkers.

Grafische vormgeving

In opdracht van de gemeente Littenseradiel heeft Buro Vet! het ontwerp van de website gemaakt. SIM Groep is verantwoordelijk voor de techniek.

Fotografie

De gemeente Littenseradiel behoudt alle rechten op de foto’s, tenzij anders vermeld.

Digitale gemeentegids

De digitale gemeentegids is ontwikkeld door de afdeling Communicatie.

Vragen, opmerkingen of suggesties

Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties over onze website? Werkt er iets niet goed? Wij stellen uw reactie op prijs. Gebruik hiervoor ons reactieformulier.

Friese tekst

Friese tekst 'Colofon'.