Contact en openingstijden

Contactgegevens

Bezoekadres: Keatsebaen 1, 8731 BN Wommels. Postadres: postbus 1, 8730 AA Wommels. Telefoon: 140515 of (0515) 334444, fax: (0515) 332385, e-mail: info@littenseradiel.nl.

Openingstijden alle afdelingen

's Ochtends van 9.00-12.00 uur en op woensdag ook van 14.00-16.00 uur. Wilt u buiten deze openingstijden langskomen, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken. De afdeling Burgerzaken is ook geopend op dinsdag van 18.30-19.30 uur.

Telefonische bereikbaarheid

Maandag tot en met donderdag van 08.00 - 12.30 en van 13.00-16.00 uur, vrijdags van 08.00-12.00 uur. LET OP: de afdeling Bouwen is alleen 's ochtends telefonisch bereikbaar.

Friese tekst

Friese tekst van 'contact en openingstijden'