Gemeentenijs

Het nieuwsblad Op'e Skille wordt eenmaal per twee weken huis-aan-huis bezorgd in onze gemeente. De gemeente publiceert hierin de officiële bekendmakingen en actuele informatie.

Uitgeverij

Uitgeverij Bokma, 't Noard 2, 8731 BB, Wommels, telefoon (0515) 332880, fax (0515) 331872, e-mail: hinne@planet.nl, website: www.skille.nl.

Bezorging

Voor klachten over de bezorging kunt u terecht bij de heer G. Hulzinga, telefoon (0515) 332172.

Eerder verschenen

U vindt de gemeentelijke publicaties uit de Op 'e Skilles van 2016 en 2015 via onderstaande linken.

Friese tekst

Friese tekst 'Gemeentenijs'.