Himmelsjek: extra huishoudelijke hulp ook beschikbaar in 2017 (17-02-2017)

Dit item is verlopen op 29-05-2017.
logo's Súdwest-Fryslân en Littenseradiel

Ook dit jaar kunnen de inwoners van Littenseradiel en Súdwest-Fryslân gebruik maken van Himmelsjeks. Met deze cheques kunnen inwoners extra huishoudelijke hulp inkopen bij een zorgaanbieder. Een Himmelsjek kost 5 euro en is in te wisselen voor één uur huishoudelijke hulp.

De Himmelsjeks zijn beschikbaar voor:

  • Alle inwoners die zorg krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Inwoners die zich melden bij het gebiedsteam en geen huishoudelijke hulp kunnen krijgen;
  • Mantelzorgers van de twee groepen hierboven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.littenseradiel.nl of www.sudwestfryslan.nl (zoek op Himmelsjek).

Friese vertaling

Friese vertaling van 'Himmelsjek: extra huishoudelijke hulp ook beschikbaar in 2017'.