Littenseradiel geeft gezonde voorbeeld tijdens het Nationaal Schoolontbijt (08-11-2017)

Burgemeester Johanneke Liemburg en wethouder Marja Reijndorp hebben in het kader van het Nationaal Schoolontbijt op dinsdag 7 november ontbeten met de kinderen uit groep 3 van basisschool It Fûnemint in Wommels. Burgemeester Liemburg kijkt met plezier terug op de bijzondere ontbijtontmoetingen.

Donatie aan Jeugd Cultuurfonds

Burgemeester Liemburg betaalde symbolisch voor het gezonde Schoolontbijt met een donatie van € 500,00 aan het Jeugdcultuurfonds, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Het fonds wil alle kinderen de kans geven om in contact te komen met sport en cultuur.

Het Nationaal Schoolontbijt

Veel kinderen slaan ’s ochtends het ontbijt over of ontbijten niet gezond. Juist voor schoolkinderen is een gezond ontbijt de beste start van de dag. In de week van het Nationaal Schoolontbijt wordt er daarom wederom aandacht voor gevraagd. Tijdens het ontbijten mochten de kinderen alle mogelijke vragen stellen aan de burgemeester.

Friese vertaling

Friese vertaling van 'Littenseradiel geeft gezonde voorbeeld tijdens het Nationaal Schoolontbijt'.