Regelgeving

Beschikbare regelingen

Op dit moment zijn de volgende regelingen beschikbaar:

  • algemeen verbindende voorschriften, zoals gemeentelijke verordeningen;
  • beleidsregels
  • de Mandaatregeling
  • diverse reglementen, zoals het reglement van orde van de raad.

Over de regelingenbank

De regelingenbank van de gemeente Littenseradiel wordt beheerd via de website www.overheid.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De informatie in de regelingenbank van de gemeente Littenseradiel vormt geen bekendmaking in de zin van de wet. Alleen publicatie in het huis-aan-huisblad Op 'e Skille, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met mevrouw M. Bouwmeester, juridisch beleidsmedewerkster van de gemeente Littenseradiel, telefoon (0515) 334433 of per e-mail m.brinks@littenseradiel.nl.

Friese tekst

Friese tekst 'Regelgeving'.

Maatschappelijke Zorg en Welzijn

Personeel en Organisatie