Samenstelling en taken van college b en w

Hieronder vindt u de samenstelling van ons college van burgemeester en wethouders en de taken waar zij verantwoordelijk voor zijn.

dr. Johanneke Liemburg

Liemburg
contactgegevens en taken dr. Johanneke Liemburg
FunctieBurgemeester
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Veiligheidsregio Fryslân
 • Handhaving
 • Stadsregio Leeuwarden
 • Streekagenda Noardwest Fryslân
 • Herindeling
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Dorpencoördinatie
 • Culturele Hoofdstad 2018

Marja Reijndorp

Reijndorp
contactgegevens en taken Marja Reijndorp
FunctieWethouder
Taken
 • 1e loco-burgemeester
 • Welzijn
 • Sociale zaken
 • Transities / decentralisaties
 • Jeugdzorg
 • Participatie
 • Onderwijs
 • Informatisering en informatieveiligheid
 • Gezondheidszorg
 • Duurzaamheid, milieu
 • Cultuur
 • Sport

Bram Bonnema

Bonnema
contactgegevens en taken Bram Bonnema
FunctieWethouder
Taken
 • 2e loco-burgemeester
 • Financiën
 • Verkeer en vervoer
 • Ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Nutsbedrijven
 • Vergunningen, FUMO
 • Beheer openbare ruimte
 • Riolering
 • Afval
 • Water
 • Monumenten
 • Toerisme en recreatie
 • Economie
 • Frysk
 • Archeologie

drs. Jan Folkerts

Folkerts
contactgegevens en taken drs. Jan Folkerts
FunctieGemeentesecretaris
Taken

De gemeentesecretaris (algemeen directeur) is verantwoordelijk voor de leiding en ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.