Samenstelling en taken van college b en w

Hieronder vindt u de samenstelling van ons college van burgemeester en wethouders en de taken waar zij verantwoordelijk voor zijn.

dr. Johanneke Liemburg

Liemburg
contactgegevens en taken dr. Johanneke Liemburg
FunctieBurgemeester
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Veiligheidsregio Fryslân
 • Handhaving
 • Stadsregio Leeuwarden
 • Streekagenda Noardwest Fryslân
 • Herindeling
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Dorpencoördinatie
 • Culturele Hoofdstad 2018

Marja Reijndorp

Reijndorp
contactgegevens en taken Marja Reijndorp
FunctieWethouder
Taken
 • Welzijn
 • Sociale zaken
 • Transities / decentralisaties
 • Jeugdzorg
 • Participatie
 • Onderwijs
 • Informatisering en informatieveiligheid
 • Gezondheidszorg
 • Duurzaamheid, milieu
 • Cultuur
 • Sport

Bram Bonnema

Bonnema
contactgegevens en taken Bram Bonnema
FunctieWethouder
Taken
 • Financiën
 • Verkeer en vervoer
 • Ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Nutsbedrijven
 • Vergunningen, FUMO
 • Beheer openbare ruimte
 • Riolering
 • Afval
 • Water
 • Monumenten
 • Toerisme en recreatie
 • Economie
 • Frysk
 • Archeologie

drs. Jan Folkerts

Folkerts
contactgegevens en taken drs. Jan Folkerts
FunctieGemeentesecretaris
Taken

De gemeentesecretaris (algemeen directeur) is verantwoordelijk voor de leiding en ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Specialismen

Hoofd van de Stafafdeling