Samenwerking

De gemeente Littenseradiel werkt op verschillende terreinen samen met buurgemeenten. Hieronder vindt u een overzicht van alle samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente Littenseradiel deelneemt en de vastgestelde regelingen die daarbij horen.

Friese tekst

Friese tekst 'Samenwerking'.